Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sygnalizacja E-UTRAN LTE”

Cel szkolenia

Analiza mechanizmów płaszczyzny sterowania, prowadzona z odniesieniami do wybranych usług i aplikacji. Uwzględniono schemat działania interfejsu radiowego oraz kwestie bezpieczeństwa.

Program

  1. Wstęp:
   • struktura sieci EPS/LTE,
   • numery identyfikacyjne,
   • interfejsy i protokoły geograficzna struktura systemu,
   • OFDMA i SC-FDMA,
   • minimalizacja zakłóceń,
   • MIMO,
   • kanały.
  2. Przypadki ruchowe:
   • EMM,
   • ECM i RRC stany,
   • procedura przyłączenia,
   • aktualizacja TA,
   • wyzwalane żądania usługi,
   • procedura zwalniania S1,
   • aktywacja dedykowanego nośnika,
   • usługa przenoszenia na żądanie UE,
   • przenoszenie (handover) lokalne i międzysystemowe,
   • ograniczanie sygnalizacji w stanie bezczynności (ISR),
   • scenariusz z wycofaniem do CS (CSFB), SMSoSGs.
  3. Bezpieczeństwo:
   • poufność tożsamości użytkownika,
   • uwierzytelnianie jednostek,
   • szyfrowanie i ochrona integralności,
   • zmiana klucza on-the-fly,
   • okresowe uwierzytelnianie lokalne,
   • współdziałanie E-UTRAN – UTRAN/GERAN, w tym z gwarantowaniem SRVCC.
  4. NAS Sygnalizacja:
   • EPS Mobility Management (EMM):
    • koordynacja EMM i GMM oraz EMM i MM,
    • ustanowienie połączenia sygnalizacyjnego NAS,
    • trasowanie wstępnych wiadomości NAS,
    • zwolnienie połączenia,
    • realizacje pomocnicze.
   • Zarządzanie sesjami EPS (ESM):
    • koordynacja między ESM i SM oraz ESM i EMM dla ISR,
    • przydzielania adresów IP,
    • obsługa adresów procedury ESM,
    • aktywacja domyślnego i dedykowanego kontekstu przenoszenia EPS,
    • zmiany kontekstu i dezaktywacja,
    • przyłączanie i odłączanie.
  5. Sterowanie zasobami radiowymi (RRC):
   • stany UE ich zmiany,
   • sygnalizacja usługi przenoszenia,
   • format wiadomości,
   • informacje o systemie,
   • paging,
   • ustanowienie połączenia,
   • rekonfiguracja,
   • przywrócenie i zwolnienie,
   • bezpieczeństwo,
   • przesyłania informacji protokołów warstw wyższych.
  6. Packet Data Convergence Protocol (PDCP):
   • nadzór sekwencyjności i wykrywanie duplikacji,
   • ochrona integralności,
   • szyfrowanie,
   • odrzucanie danych,
   • raportowanie stanu,
   • format pakietów.
  7. Sterowanie łączem (RLC):
   • tryb przezroczysty,
   • niepotwierdzany i z potwierdzaniem,
   • korekcja błędów,
   • łączenie,
   • segmentacja i składanie jednostek RLC SDU,
   • re-segmentacja i zmiana kolejności PDU RLC,
   • wykrywanie powtórzeń.
  8. Dostęp do medium (MAC):
   • procedura swobodnego dostępu z i bez rywalizacji,
   • typy RNTI,
   • utrzymanie wyrównania czasowego,
   • przesyłania danych.
  9. Protokół SCTP:
   • pakiet,
   • struktura chunk,
   • bezpieczeństwo,
   • multihoming,
   • tworzenie skojarzenia,
   • transmisja danych,
   • łączne i selektywne potwierdzenia,
   • retransmisja,
   • pojęcie strumienia,
   • kontrola sekwencyjności,
   • wyłączenie i przerwanie.
  10. Protokół Tunelowania GPRS – płaszczyzna użytkownika (GTP-U):
   • tunelowanie,
   • obsługa numerów sekwencyjnych,
   • format nagłówka,
   • wiadomości zarządzania ścieżką.
  11. Część aplikacji S1 (S1AP):
   • SCTP jako nośnik S1AP, ustanawianie, >modyfikacja, zwolnienie E-RAB, transport NAS, ustanawianie, modyfikacja i likwidacja wstępnego kontekstu;
   • przekazanie intra-LTE, Inter-RAT i SRVCC, paging;
   • procedury zarządzania, przeciążenia, zdolność UE do dostarczania informacji, procedury śledzenia i raportowanie lokalizacji.
  12. Część aplikacji X2 (X2AP):
   • SCTP jako nośnik X2AP;
   • przekazania:
    • sekwencje sygnalizacyjne,
    • przełączanie ścieżki,
    • przesyłanie danych,
    • transfer stanu,
    • zwolnienie kontekstu UE,
    • odwołanie przekazania,
    • akcje pomocnicze.

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

3270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje