Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„System MPLS w opcji transportowej TP”

Cel szkolenia

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem i zakresem stosowania protokołu MPLS. Omówiono powody opracowania, typowe przypadki, w których użycie jest najbardziej efektywne, zasady współpracy z innymi protokołami, opcje konfiguracyjne oraz architekturę systemową. Obszernie przedstawiono również charakterystyki nowoczesnych usług sieciowych, korzystających z MPLS, a w tym szczególnie intensywnie ostatnio rozwijanej, perspektywicznej systemowej opcji transportowej.

Program

  1. Cele, powody i korzyści wprowadzenia MPLS
  2. GMPLS
  3. Terminologia używana w MPLS
  4. Routing
  5. Etykiety
  6. Architektura MPLS
  7. Routery LSR (Label Switch Routers)
  8. Protokół LDP
  9. Mechanizmy sterujące QoS
  10. Trzy modele QoS
  11. Klasyfikacja, znakowanie i odwzorowywanie
  12. MPLS DiffServ Tunneling Modes
  13. Inżynieria ruchu w MPLS
  14. MPLS VPN
  15. VPNy warstwy 2
  16. Pseudowire emulation
  17. Any transport over MPLS
  18. VPLS i VPWS (VLL)
  19. Usługi Carier Ethernet
  20. Techniki Enkapsulacji
  21. Przykład metody etykietowania Q-w-Q 802.1ad
  22. Transport MPLS (T-MPLS)
  23. MPLS TP (Transport Profile)
  24. OAM MPLS-TP

Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Zobacz przykładowe nagranie ze szkolenia

  Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje