Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„System sygnalizacji SS7”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat kluczowych zagadnień dotyczących systemu sygnalizacji SS7.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie systemu sygnalizacji SS7,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych sygnalizacją SS7.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Kluczowych zagadnień cyfrowych sieci łączności elektronicznej,
 • Warstwowej architektury systemu SS7,
 • Funkcji poszczególnych warstw sygnalizacyjnych,
 • Implementacji sygnalizacji SS7 w sieciach inteligentnych,
 • Zasad nadzoru i testowania SS7.

Program

  1. Cyfrowe sieci łączności elektronicznej,
  2. Nowoczesne systemy sygnalizacji,
  3. Warstwowa architektura systemu SS7,
  4. Funkcje poszczególnych warstw sygnalizacyjnych,
  5. System SS7 w implementacjach sieci inteligentnej,
  6. Przykłady wykorzystania SS7 w sieciach cyfrowych,
  7. Zasady nadzoru i testowania SS7

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje