Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„System UMTS”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych aspektów technicznych i funkcjonalnych systemu UMTS.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie systemu UMTS,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych systemem UMTS.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Ogólnej charakterystyki systemów telefonii komórkowej w tym systemów trzeciej generacji,
 • Architektury i usług w systemie UMTS,
 • Transmisji i łaczy radiowych w systemie UMTS,
 • Stacji UMTS,
 • Zasad zestawiania i przenoszenia połączeń,
 • Platformy usługowej,
 • Metod pomiarowych urządzeń UMTS,
 • Tendencji rozwojowych systemu UMTS.

Program

  1. Wprowadzenie.
    • Ogólna charakterystyka systemów telefonii komórkowej,
    • Przepustowość kanału radiowego,
    • Zakłócenia i zniekształcenia sygnałów,
    • Techniki wielodostępu do medium transmisyjnego,
    • Modulacje cyfrowe,
    • Pojemność systemu.
  2. Ewolucja 2G-3G
    • Szybka transmisja danych z komutacją kanałów HSCSD,
    • Transmisja pakietowa w łączu radiowym GPRS,
    • System EDG.
  3. Systemy trzeciej generacji
    • Geneza,
    • Założenia,
    • Zakresy częstotliwości,
    • Środowiska działania,
    • Standaryzacja systemu UMTS.
  4. Architektura i usługi w systemie UMTS
    • Ogólna struktura sieci,
    • Sieć UTRAN,
    • Interfejsy w UTRAN,
    • Podstawowe funkcje UTRAN,
    • Architektury R3, R4 i R5,
    • Usługi i aplikacje,
    • Środowisko macierzyste VHE.
  5. Transmisja w systemie UMTS
    • Ogólne zasady zestawiania połączeń pakietowych i połączeń z komutacją łączy,
    • Kanały logiczne, transportowe i fizyczne.
  6. Łącze radiowe UMTS.
    • Tryby transmisji,
    • Rozpraszanie, skramblowanie, modulacja,
    • Interfejs radiowy WCDMA-FDD: kształtowanie sygnałów w łączach w górę i w dół,
    • Podstawowe właściwości interfejsu WCDMA TDD,
    • Łącze radiowe w segmencie satelitarnym.
  7. Stacja UMTS w stanie gotowości.
    • Struktura geograficzna sieci,
    • Transmisja informacji systemowych w komórce,
    • Wybór sieci,
    • Wybór i zmiana komórki,
    • Synchronizacja,
    • Zarządzanie zasobami radiowymi w sieci UMTS.
  8. Zestawianie i przenoszenie połączeń.
    • Realizacja połączeń z inicjatywy abonenta,
    • Połączenia przychodzące,
    • Zabezpieczenia w systemie UMTS.
  9. Środki realizacji usług:
    • Platforma CAMEL,
    • oprogramowanie USAT,
    • środowisko MExE,
    • Koder AMR,
    • Lokalizacja terminali.
  10. Wybrane aspekty realizacji sieci UMTS.
    • Stacje bazowe i ruchome systemu UMTS (budowa stacji,
    • Odbiornik RAKE, transmisja zbiorcza),
    • Planowanie pokrycia,
    • Budżet łącza radiowego.
  11. Pomiary urządzeń UMTS.
    • Procedury pomiarowe i wymagania,
    • Przegląd aparatury pomiarowej.
  12. Tendencje rozwojowe UMTS.
    • Koncepcje rozwoju architektury,
    • Postępy standaryzacji,
    • Sieci bezprzewodowe WLAN, WPAN,
    • Systemy UWB,
    • Systemy kolejnych generacji.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje