Architektura sieci telekomunikacyjnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie architektury i funkcjonowania publicznych sieci telekomunikacyjnych, systemów sygnalizacji, systemów transmisyjnych SDH oraz sieci szerokopasmowych, nowoczesnych sieci dostępowych, sieci radiokomunikacji ruchomej, istoty, cech i funkcjonowania sieci inteligentnej oraz oferowanych przez nią usług.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:
[unordered_list style=”arrow”]

 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik telekomunikacyjnych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami telekomunikacyjnymi.

[/unordered_list]

Korzyści

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę w zakresie:
[unordered_list style=”star”]

 • Kluczowych cech sieci PSTN, IDN i ISDN,
 • Cyfrowych systemów komutacyjnych,
 • Kluczowych cech dostępowych sieci abonenckich,
 • Systemów radiokomunikacji ruchomej lądowej,
 • Pomiarów okablowania strukturalnego.

[/unordered_list]

Program kursu

[unordered_list style=”bullet”]

 • Ewolucja publicznych sieci telekomunikacyjnych
  • charakterystyka sieci PSTN,
  • etapy wprowadzania techniki cyfrowej do sieci telekomunikacyjnej,
  • istota sieci IDN i ISDN,
  • struktura styku abonenckiego,
  • usługi w sieciach ISDN.

 • Cyfrowe systemy komutacyjne
  • charakterystyka,
  • wymagania,
  • przykłady typowych systemów komutacyjnych.

 • Dostępowe sieci abonenckie. Sieci LAN.
  • charakterystyka sieci dostępowej,
  • systemy dostępowe,
  • kablowe światłowodowe i radiowe,
  • dostęp do usług internetowych i multimedialnych.

 • Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej
  • charakterystyka systemu GSM i jego usług,
  • systemy trunkingowe,
  • UMTS system mobilny trzeciej generacji.

 • Okablowanie strukturalne – pomiary
  • Zajęcia warsztatowe.

[/unordered_list]

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Metoda

[unordered_list style=”bullet”]

 • Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy.
 • Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów.
 • Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca.
 • Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

[/unordered_list]

Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.