Zaproszenie do udziału w szkoleniu

“Architektura sieci telekomunikacyjnych”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie architektury i funkcjonowania publicznych sieci telekomunikacyjnych, systemów sygnalizacji, systemów transmisyjnych SDH oraz sieci szerokopasmowych, nowoczesnych sieci dostępowych, sieci radiokomunikacji ruchomej, istoty, cech i funkcjonowania sieci inteligentnej oraz oferowanych przez nią usług.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik telekomunikacyjnych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami telekomunikacyjnymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Kluczowych cech sieci PSTN, IDN i ISDN,
 • Cyfrowych systemów komutacyjnych,
 • Podstawowych systemów sygnalizacyjnych,
 • Systemów transmisyjnych SDH i ATM,
 • Kluczowych cech dostępowych sieci abonenckich,
 • Systemów radiokomunikacji ruchomej lądowej,
 • Sieci inteligentnych.

Program

  1. Ewolucja publicznych sieci telekomunikacyjnych
    • charakterystyka sieci PSTN,
    • etapy wprowadzania techniki cyfrowej do sieci telekomunikacyjnej,
    • istota sieci IDN i ISDN,
    • struktura styku abonenckiego,
    • usługi w sieciach ISDN.
  2. Cyfrowe systemy komutacyjne
    • charakterystyka,
    • wymagania,
    • przykłady typowych systemów komutacyjnych.
  3. Systemy sygnalizacyjne
    • system sygnalizacji SS7,
    • struktura sieci sygnalizacyjnej,
    • krajowa wersja sygnalizacji SS7 i DSS 1.
  4. Systemy transmisyjne SDH i sieci ATM
    • charakterystyka systemów transmisyjnych SDH,
    • budowa, funkcjonowanie i usługi systemów szerokopasmowych.
  5. Dostępowe sieci abonenckie
    • charakterystyka sieci dostępowej,
    • systemy dostępowe,
    • kablowe światłowodowe i radiowe,
    • dostęp do usług internetowych i multimedialnych.
  6. Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej
    • charakterystyka systemu GSM i jego usług,
    • systemy trunkingowe,
    • UMTS system mobilny trzeciej generacji.
  7. Sieci inteligentne
    • koncepcja sieci inteligentnej,
    • charakterystyka usług i funkcji usługowych,
    • architektura funkcjonalna i fizyczna.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Sie 12

Architektura sieci telekomunikacyjnych

12 sierpnia - 13 sierpnia
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Paź 14

Architektura sieci telekomunikacyjnych

14 października - 15 października
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Gru 09

Architektura sieci telekomunikacyjnych

9 grudnia - 10 grudnia
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Lut 10

Architektura sieci telekomunikacyjnych

10 lutego, 2022 - 11 lutego, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Kwi 14

Architektura sieci telekomunikacyjnych

14 kwietnia, 2022 - 15 kwietnia, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.