Automatyzacja pakietu Microsoft Office z użyciem VBA

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poprawić wygodę, szybkość i efektywność pracy z pakietem Microsoft Office poprzez opanowanie technik automatyzacji tego pakietu, przede wszystkim umiejętności tworzenia użytecznych skryptów w języku Visual Basic for Applications (VBA). Szkolenie obejmuje dwa podstawowe programy pakietu: Microsoft Word i Excel, jednak zdobyta wiedza może być zastosowana w każdym programie zdolnym do przetwarzania skryptów VBA.

Uczestnicy

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby wykorzystujące w swojej pracy zawodowej pakiet Microsoft Office, w szczególności regularnie dokonujące przetwarzania (np. filtrowania, konsolidowania, agregowania, czy zmiany układu lub formatu) danych o dużej objętości lub znajdujących się w wielu dokumentach źródłowych.

Program kursu

[unordered_list style=”bullet”]

 • Dzień 1. – Podstawy automatyzacji pakietu Microsoft Office
  • Tworzenie i modyfikowanie szablonów.
  • Obsługa korespondencji seryjnej.
  • Pola programu Word.
  • Rejestracja makr w programie Word.
  • Rejestracja makr w programie Excel.
  • Edycja kodu makr.

 • Dzień 2. – Wprowadzenie do technologii makr w pakiecie Office
  • Podstawy składni języka VBA.
  • Przetwarzanie kolekcji danych w programach Word i Excel (modyfikowanie treści, zmiana formatu, filtrowanie zbędnych elementów, konsolidowanie i agregowanie wartości).

 • Dzień 3. – Tworzenie zaawansowanych makr w programach Word i Excel
  • Tworzenie własnych funkcji Excela.
  • Ekstrakcja danych z obszernych dokumentów.
  • Przetwarzanie danych z wielu dokumentów.
  • Automatyczne przenoszenie danych Excel – Word.

  [/unordered_list]

  Czas trwania

  3 dni szkoleniowe

  Metoda

  [unordered_list style=”bullet”]

  Wykład i ćwiczenia praktyczne.

  [/unordered_list]

  Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.