Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Inteligentne sieci mobilne – system CAMEL”

Cel szkolenia

Szkolenie stanowi kompleksową prezentację schematu CAMEL (Customized Application for Mobile Network Enhanced Logic). Zapewnia on rozszerzenie funkcjonalności sieci komórkowych o mechanizmy IN, a dzięki wykorzystaniu standardowych protokołów telekomunikacyjnych, pozwala operatorom na świadczenie usług wartości dodanej również poza obszarem własnej sieci. Uwzględniając etapy rozwojowe systemu, wynikające z dynamiki technologicznej, przedstawiono strukturę powiązań elementów sieciowych przy wykorzystaniu protokołu CAP (CAMEL Application Part), który rozszerza możliwości mechanizmów INAP, zapewniając wspólną płaszczyznę wymiany danych sterujących między jednostkami IN.

Program

  1. Wprowadzenie
   • podstawy technologii mobilnych sieci inteligentnych: sygnalizacja, identyfikatory, klasyfikacja usług, funkcje i modele, formalizm notacji.
  2. Podstawowy schemat CAMEL (faza 1)
   • Architektura – jednostki funkcjonalne i przepływy informacji.
   • Schematy operacyjne – przetwarzanie wywołań i połączeń.
   • Dane abonenta (CSI) – informacje strony wywołującej (O-CSI) i odpowiadającej (T-CSI).
   • Generyczny model stanu połączenia (BCSM) – kategorie opisowe, punkty detekcji, przejścia międzystanowe, proces gsmSSF, timer Tssf.
   • Aplikacyjna część CAMEL (CAP) – inicjacja, raporty, przetwarzanie i testy.
   • Przykłady usług – sieć VPN, skrócone wybieranie.
  3. Inteligentny GSM (CAMEL faza 2) – rozszerzenia:
   • jednostki i przepływy;
   • nowe funkcje – śledzenie naliczania on-line, powiadamianie o przekazaniu połączenia itd.
   • dane abonenta – informacje o usługach dodatkowych, transmisji niestrukturalnej, USSD;
   • modyfikacje BCSM, specyfikacja CAP v2;
   • interakcje z usługami dodatkowymi GSM – przykłady.
  4. CAMEL w UMTS – faza 3
   • Specyfika środowiska sieci 3G – wymagania operacyjne.
   • Przetwarzanie wywołań, interakcje usługowe, nadzorowanie sesji.
   • Sterowanie GPRS – dane abonenta, model stanu, naliczanie, jakość usługowa, kontekst PDP, roaming.
   • Współpraca z usługą SMS – dane, model operacyjny, przepływy informacji.
   • Zarządzanie mobilnością – akcje, struktury danych, aplikacje.
   • Usługi lokalizacji – interakcje, akwizycja położenia.
   • Sterowane przetwarzanie danych abonentów CSI.
  5. Współpraca z systemami multimediów IP (CAMEL faza 4)
   • Normalizacja, rekomendacje dla częściowej realizacji standardu.
   • Sterowanie połączeniami – model odniesienia, optymalny routing, sesje inicjowane przez sieć, zapowiedzi (akustyczna sygnalizacja stanów), sterowanie połączeniami SCUDIF i wideotelefonicznymi.
   • Obsługa wymian GPRS i SMS.
   • Odpytywanie w czasie rzeczywistym (ATI), nadzór nad danymi abonenta, przenośność numerów.
   • Sterowanie multimediami IP – interakcje z podsystemem IMS, funkcja IM-SSF, rejestracja, wywołania IMS, rozszerzenia CAP.
  6. Naliczanie i obciążanie:
   • struktura funkcjonalna;
   • rekordy CDR (Call Detail Records) – parametry systemu CAMEL;
   • pliki TAP (Transfer Account Procedure);
   • rozliczenia międzyoperatorskie.
  7. Podsumowanie – perspektywy zastosowań systemu.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

grudzień 09

Inteligentne sieci mobilne – system CAMEL

9 grudnia - 10 grudnia
|
2130PLN + VAT
Warszawa
lt. 10

Inteligentne sieci mobilne – system CAMEL

10 lutego, 2022 - 11 lutego, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
kwiecień 14

Inteligentne sieci mobilne – system CAMEL

14 kwietnia, 2022 - 15 kwietnia, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
czerwiec 09

Inteligentne sieci mobilne – system CAMEL

9 czerwca, 2022 - 10 czerwca, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
sierpień 11

Inteligentne sieci mobilne – system CAMEL

11 sierpnia, 2022 - 12 sierpnia, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.