Zaproszenie do udziału w szkoleniu

“Linux – programowanie BASH”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi elementami programowania BASH w systemie Linux.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • Osób rozpoczynających pracę z systemem Linux
  • Firm chcących zredukować koszty infrastruktury
  • Administratorów sieci

Korzyści z udziału w szkoleniu

No jak tam, ciągle korzystasz z płatnego systemu operacyjnego i płatnego oprogramowania? Jest alternatywa – mocna, stabilna i… w stu procentach darmowa! System operacyjny Linux jest darmowy, a przy tym oferuje potężną gamę – również darmowego oprogramowania.

 • Nie wydając ani złotówki możesz zapewnić swojej firmie pełny, funkcjonalny i stabilny (!) pakiet oprogramowania biurowego (na wszystkie stanowiska).
 • Nie będziesz miał żadnych kłopotów z wirusami i nie wydasz ani złotówki na zakup oprogramowania, które przed nimi miałoby Cię chronić.
 • Wszystko będzie działać szybciej i bardziej stabilnie.
 • A na szkoleniu dowiesz się, jak w tym nowym dla Ciebie środowisku sprawnie się poruszać. 🙂

Program

  1. Najprostszy skrypt
   • Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)
    • Wywoływanie skryptu
     • Komendy zewnętrzne i wbudowane
      • Niektóre znaki specjalne:
        • Komentarz (#)
        • Koniec linii (;)
        • Pusta instrukcja (:)
        • Przekierowanie wejścia wyjścia (>, <, >>)
        • Przekierowanie wyjścia
        • Przekierowanie wejścia
        • Potok (|)
        • Uruchomienie procesu w tle (&)
      • Zmienne i parametry:
        • Niszczenie zmiennych (unset)
        • Zmienna o wartości null
        • Zapisywanie wyniku programu do zmiennej (backquotes ` `)
        • Parametry wywołania skryptu ($0, $#, $1, $2, $3….)
        • Instrukcja shift
        • Cytowanie
        • Znak ucieczki (\)
      • Wyrażenia regularne (Regular Expressions)
       • Instrukcje warunkowe:
         • Instrukcja if/then
         • Instrukcja if/then/else
         • Zagnieżdżenie instrukcji if
         • Instrukcja if/elif
         • Instrukcja case
         • Operatory
         • Operatory and, or (&&, ||)
         • Komenda test
       • Kończenie skryptu:
         • Instrukcja exit
         • Wykorszystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)
       • Testy i operatory:
         • Operatory testu pliku
         • Testy rodzaju pliku
         • Testy atrybutów pliku
       • Operatory porównania:
         • Porównywanie arytmetyczne z wykorzystaniem komendy if
         • Operatory porównania liczb całkowitych
         • Porównywanie ciągów
         • Porównywanie złożone (and, or)
         • Zagnieżdżenie operatorów porównania
         • Operator przypisania
         • Operatory arytmetyczne
         • Operatory działań na bitach (bitwise operators)
         • Operatory logiczne
         • Stałe numeryczne
       • Pętle:
         • Pętla for/in
         • Komenda seq
         • Pętla while
         • Pętla until
         • Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)
       • Przetwarzanie tekstu:
         • Komendy head, tail
         • Sort, Uniq, Expand, Unexpand
         • Cut, Paste, Join, Wc,Tr
         • Komenda read
         • Instrukcja select
       • Przeszukiwanie tekstu (grep)
        • Stream Editor (sed)
         • Programy interaktywne
          • Funkcje
           • Komenda sleep
            • Jeżeli skrypt nie działa? (debugging)

           Czas trwania

           2 dni szkoleniowe

           Koszt

           1970 PLN + VAT

           Metoda prowadzenia

           Wykład i zajęcia praktyczne.

           Wersja e-learningowa

           Brak.

           Do pobrania

           Planowane realizacje

           śr 28

           Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP

           27 lipca - 30 lipca
           |
           3700PLN + VAT
           Warszawa
           śr 28

           Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN (802.11)

           27 lipca - 28 lipca
           |
           2130PLN + VAT
           Warszawa
           śr 28

           Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP

           28 lipca - 30 lipca
           |
           2970PLN + VAT
           Warszawa
           śr 28

           Współpraca systemów UMTS, LTE i WiFi

           28 lipca
           |
           1270PLN + VAT
           Warszawa
           czw 29

           Zagadnienia sygnalizacyjne w technologii VoIP

           29 lipca - 30 lipca
           |
           2130PLN + VAT
           Warszawa

           Subskrybuj nasz Newsletter

           Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
           i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.