Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Metodyka projektowania
systemów światłowodowych”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat projektowania systemów światłowodowych w tym oceny niezawodności i analizy kosztów projektu.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki światłowodowej,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami światłowodowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Podstawowych podejść do projektowania systemów optycznych,
 • Charakterystyki urządzeń wykorzystywanych do budowy sieci światłowodowych,
 • Właściwego wyboru komponentów systemu i specyfikacji ich parametrów,
 • Zasad wykorzystywania torów światłowodowych w sieciach dostępowych,
 • Analizy parametrów użytkownika systemu,
 • Programów komputerowych wykorzystywanych w projektowaniu,
 • Analizy niezawodności i kosztów projektowanego systemu.

Program

  1. Wprowadzenie do projektowania optycznych systemów transmisyjnych,
  2. Charakterystyka urządzeń wykorzystywanych do budowy sieci światłowodowych,
  3. Wybór komponentów systemu i specyfikacja parametrów,
  4. Zasady wykorzystania torów światłowodowych w sieciach dostępowych,
  5. Problemy szumu w systemach optycznych,
  6. Analiza parametrów użytkownika systemu,
  7. Charakterystyka programów komputerowych wykorzystywanych w projektowaniu,
  8. Problemy niezawodności i analiza kosztów.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.