Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Multimedialne systemy H.323 i SIP”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji o aktualnym i perspektywicznym zakresie stosowania mechanizmów sterujących systemów telefonii IP.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • wymagania stawiane protokołom warstwy sterowania VoIP.
  2. Charakterystyka zestawu H.323:
    • standaryzacja,
    • mechanizmy operacyjne,
    • współpraca z otoczeniem,
    • podstawowe funkcje sterujące.
  3. Połączenia w systemie H.323:
    • zestaw specyficznych protokołów,
    • reguły routingu,
    • adresowanie i zarządzanie stacjami klientów.
  4. Współpraca z telefonią publiczną:
    • modyfikacje dostosowawcze,
    • tryby wymiany informacji,
    • zaawansowane funkcje H.323,
    • usługi multimedialne.
  5. Architektura protokołu SIP:
    • składniki zestawu,
    • usytuowanie w otoczeniu sieciowym,
    • adresowanie i lokalizacja jednostek systemowych,
    • operacje i rozszerzenia protokołu.
  6. Funkcje operacyjne SIP:
    • niezawodność,
    • usługi – programowanie i właściwości,
    • zdolność gwarantowania QoS,
    • atrybuty (w tym mobilność w kontekście wdrażania UMTS).
  7. Podsumowanie:
    • porównanie możliwości funkcjonalnych systemów H.323 i SIP w perspektywie integracji usługowej sieci internetowych i cyfrowych systemów publicznych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

listopad 09

Multimedialne systemy H.323 i SIP

9 listopada - 10 listopada
|
2130PLN + VAT
Warszawa
styczeń 11

Multimedialne systemy H.323 i SIP

11 stycznia, 2022 - 12 stycznia, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
marzec 08

Multimedialne systemy H.323 i SIP

8 marca, 2022 - 9 marca, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Maj 10

Multimedialne systemy H.323 i SIP

10 maja, 2022 - 11 maja, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
lipiec 12

Multimedialne systemy H.323 i SIP

12 lipca, 2022 - 13 lipca, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.