Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Podstawy lokalnych
sieci komputerowych (LAN)”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu protokołów sieciowych, standardów okablowania, poczty elektronicznej, urządzeń stosowanych w sieciach LAN, routingu, konfiguracji sieci, bezpieczeństwa w sieciach lokalnych, przyłączania stacji do sieci i instalacji oprogramowania.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Początkujących administratorów,
 • Użytkowników lokalnych sieci komputerowych,
 • Pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie lokalnych sieci komputerowych,
 • Małych i średnich przedsiębiorców,
 • Specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • Osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw,
 • Handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży informatycznej,
 • Inżynierów zajmujących się problematyką lokalnych sieci komputerowych.

Program

  1. Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych:
    • Historia sieci komputerowych,
    • Model ISO-OSI,
    • Konwergencja usług.
  2. Podstawy protokołów TCP/IP:
    • Rodzina protokołów sieciowych.
  3. Urządzenia lokalnej sieci komputerowej:
    • Rodzaje urządzeń stosowanych w sieciach LAN,
    • Rola i możliwości wykorzystania.
  4. Zarządzanie sieciami LAN:
    • Metody zarządzania w sieciach komputerowych,
    • Protokoły, bazy informacji o urządzeniach,
    • Najczęściej stosowane oprogramowanie.
  5. Standardy okablowania strukturalnego:
    • Powszechnie stosowane standardy okablowania,
    • Zastosowania różnych technik okablowania.
  6. Poczta elektroniczna:
    • Właściwości poczty elektronicznej,
    • Funkcjonowanie,
    • Konfiguracja.
  7. Sieci wirtualne i priorytety w sieciach LAN:
    • Istota sieci wirtualnych,
    • Nowe mechanizmy pozwalające na zwiększenie możliwości współczesnych sieci komputerowych.
  8. Budowa sieci szkieletowych:
    • Zasady tworzenia sieci szkieletowych,
    • Protokoły: ATM, Gigabit Ethernet.
  9. Routing w sieciach IP:
    • Routing statyczny,
    • Podstawy routingu dynamicznego,
    • Protokoły routingu,
    • Zastosowania.
  10. Transmisja głosu w sieciach komputerowych.
   • Przyłączenie sieci LAN do sieci Internet:
     • Sposoby przyłączenia sieci lokalnej do rozległej,
     • Protokoły,
     • Konfiguracja,
     • Zabezpieczenia sieci lokalnej.

  Czas trwania

  3 dni szkoleniowe

  Koszt

  2970 PLN + VAT

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

  Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje

  grudzień 08

  Podstawy lokalnych sieci komputerowych (LAN)

  8 grudnia - 10 grudnia
  |
  2970PLN + VAT
  Warszawa
  lt. 09

  Podstawy lokalnych sieci komputerowych (LAN)

  9 lutego, 2022 - 11 lutego, 2022
  |
  2970PLN + VAT
  Warszawa
  kwiecień 13

  Podstawy lokalnych sieci komputerowych (LAN)

  13 kwietnia, 2022 - 15 kwietnia, 2022
  |
  2970PLN + VAT
  Warszawa
  czerwiec 08

  Podstawy lokalnych sieci komputerowych (LAN)

  8 czerwca, 2022 - 10 czerwca, 2022
  |
  2970PLN + VAT
  Warszawa
  sierpień 10

  Podstawy lokalnych sieci komputerowych (LAN)

  10 sierpnia, 2022 - 12 sierpnia, 2022
  |
  2970PLN + VAT
  Warszawa

  Subskrybuj nasz Newsletter

  Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
  i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.