Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Raportowanie i analiza danych w Cognos 8 Business Intelligence Report Studio”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności raportowania i analizowania danych w Cognos 8 Business Intelligence Report Studio.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • członków zespołów wdrożeniowych
 • specjalistów i administratorów IT
 • analityków
 • kontrolerów
 • codziennych konsumentów raportów
 • miłośników Business Intelligence

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • sprawne poruszać się w środowisku IBM Cognos Connection
  • tworzyć nowe, edytować obecne raporty
  • rozsyłać raporty do użytkowników

Program

  1. Wprowadzenie do portalu IBM Cognos Connection
    • Logowanie do portalu
    • Stworzenie własnego folderu i zakładki
  2. Projektowanie raportów w narzędziu Report Studio
    • Podstawy
     • Opis środowiska
     • Tworzenie i używanie szablonów
     • Uruchamianie i eksport raportów
     • Organizacja stron raportu
     • Formatowanie wyglądu raportu
     • Formatowanie tabel
     • Tworzenie wielu zakładek
     • Dodawanie wykresów i map
    • Analiza danych
     • Filtrowanie danych
     • Tworzenie sekcji
     • Dodawanie kalkulacji
     • Formatowanie danych
     • Drążenie danych
    • Monity
     • Dodawanie monitów o wartości
     • Tworzenie własnych stron z monitami
    • Praca z zapytaniami
     • Dodawanie nowych zapytań
     • Łączenie wielu zapytań
     • Harmonogramowanie i dystrybucja raportów
  3. Ćwiczenia

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt (brutto)

Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

Metoda prowadzenia

Wykład i ćwiczenia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.