Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Standard WiMAX”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie technicznych i funkcjonalnych aspektów działania systemów WiMAX.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie systemu WiMAX,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych systemem WiMAX.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Motywacji wdrażania systemu WiMAX,
 • Kluczowych standardów,
 • Stosowanych rozwiązań sieciowych,
 • Uwarunkowań implementacyjnych,
 • Architektury sieciowej,
 • Typów i funkcji terminali,
 • Typów implementacji warstwy fizycznej oraz warstwy MAC,
 • Typowych aplikacji w sieciach prywatnych i publicznych,
 • Korzyści z drożenia systemu.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • motywacje wdrożenia systemu WiMax,
    • standardy,
    • kategorie rozwiązań sieciowych.
  2. Uwarunkowania implementacyjne:
    • plan częstotliwości radiowych,
    • usługi systemowe.
  3. Architektura sieciowa:
    • cechy technologii,
    • podstawowe konfiguracje,
    • typy i funkcje terminali.
  4. Mechanizmy protokołu:
    • model odniesienia,
    • typy implementacji warstwy fizycznej,
    • składniki poziomu MAC (bezpieczeństwo, część wspólna, konwergenacja),
    • reguły kształtowania QoS.
  5. Aplikacje użytkowe:
    • praktyczne wykorzystanie standardu,
    • implementacje w sieciach prywatnych i publicznych.
  6. Podsumowanie:
    • konsekwencje wdrożeń dla sfery usługowej,
    • potencjalne korzyści,
    • relacje z innymi rozwiązaniami technicznymi.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

lip 18

Standard WiMAX

18 lipca - 19 lipca
|
2130PLN + VAT
Warszawa
wrz 19

Standard WiMAX

19 września - 20 września
|
2130PLN + VAT
Warszawa
lis 21

Standard WiMAX

21 listopada - 22 listopada
|
2130PLN + VAT
Warszawa
sty 16

Standard WiMAX

16 stycznia, 2023 - 17 stycznia, 2023
|
2130PLN + VAT
Warszawa
mar 20

Standard WiMAX

20 marca, 2023 - 21 marca, 2023
|
2130PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.