Zaproszenie do udziału w szkoleniu

“Systemy GNSS – Galileo, GPS, Glonass”

Cel szkolenia

Przedstawienie możliwości lokacji satelitarnej, metod jej realizacji oraz zastosowań praktycznych. Przewidziano omówienie schematów realizacji oraz wpływu ich właściwości na dokładność, technik przeciwdziałania zakłóceniom oraz mechanizmów bezpieczeństwa. Uwzględniono przegląd dostępnych i perspektywicznych rozwiązań (Galileo, GPS, GLONAS, BEIDU i in.), zaś uzupełnienie stanowi przegląd systemów wspomagających określanie pozycji – w szczególności EGNOS oraz WAAS. Prezentację ukierunkowano na praktyczne zastosowania z uwzględnieniem najbardziej popularnych aplikacji, konfiguracji i technologii odniesionych do zapotrzebowania agencji rządowych, biznesu oraz użytkowników indywidualnych.

Program

  • Wprowadzenie:
   • specyfika współczesnych systemów satelitarnych
    • aspekty orbitalne
    • kategoryzacja trajektorii
    • perspektywy rozwoju
  • Metoda określania pozycji:
   • pomiar pseudoodległości
   • sygnały
   • propagacja i jej zakłócenia
   • tryby korekcji
   • struktury danych (almanach, efemeryda, depesze nawigacyjne)
   • ocena jakości transmisji
   • schematy odbioru
  • System Galileo:
   • etapy rozwojowe
   • architektura
   • system odniesienia
   • struktura sygnałów i wiadomości
   • przetwarzanie danych
   • usługi systemowe – klasy i kategorie
   • współpraca z innymi GNSS
  • GPS i GLONASS:
   • organizacja zasobów
   • tryb wymiany informacji
   • środowisko usługowe
   • zakres stosowania i ograniczenia
  • Systemy wspomagające określanie pozycji (SBAS):
   • EGNOS i WAAS – motywacje wdrożeń
   • metody poprawy dokładności
   • tryby rozszerzające (RTK, postprocessing itp.)
  • Zastosowania GNSS:
   • transport
   • telekomunikacja
   • budownictwo
   • rolnictwo
   • fotogrametria
   • kryminalistyka
   • kartografia
   • systemy GIS…
  • Podsumowanie:
   • strategie wdrożeń
   • perspektywy ewolucji technologicznej oraz usługowej

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Gru 17

Systemy GNSS – Galileo, GPS, Glonass

17 grudnia - 18 grudnia
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Lut 18

Systemy GNSS – Galileo, GPS, Glonass

18 lutego, 2021 - 19 lutego, 2021
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Kwi 15

Systemy GNSS – Galileo, GPS, Glonass

15 kwietnia, 2021 - 16 kwietnia, 2021
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Cze 17

Systemy GNSS – Galileo, GPS, Glonass

17 czerwca, 2021 - 18 czerwca, 2021
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Sie 19

Systemy GNSS – Galileo, GPS, Glonass

19 sierpnia, 2021 - 20 sierpnia, 2021
|
2130PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.