Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy GNSS – GPS, Galileo, GLONASS”

Cel szkolenia

Przedstawienie możliwości lokacji satelitarnej, metod jej realizacji oraz zastosowań praktycznych. Przewidziano omówienie schematów realizacji oraz wpływu ich właściwości na dokładność, technik przeciwdziałania zakłóceniom oraz mechanizmów bezpieczeństwa. Uwzględniono przegląd dostępnych i perspektywicznych rozwiązań (Galileo, GPS, GLONAS, BEIDU i in.), zaś uzupełnienie stanowi przegląd systemów wspomagających określanie pozycji – w szczególności EGNOS oraz WAAS. Prezentację ukierunkowano na praktyczne zastosowania z uwzględnieniem najbardziej popularnych aplikacji, konfiguracji i technologii odniesionych do zapotrzebowania agencji rządowych, biznesu oraz użytkowników indywidualnych.

Program

  • Wprowadzenie:
   • specyfika współczesnych systemów satelitarnych
    • aspekty orbitalne
    • kategoryzacja trajektorii
    • perspektywy rozwoju
  • Metoda określania pozycji:
   • pomiar pseudoodległości
   • sygnały
   • propagacja i jej zakłócenia
   • tryby korekcji
   • struktury danych (almanach, efemeryda, depesze nawigacyjne)
   • ocena jakości transmisji
   • schematy odbioru
  • System Galileo:
   • etapy rozwojowe
   • architektura
   • system odniesienia
   • struktura sygnałów i wiadomości
   • przetwarzanie danych
   • usługi systemowe – klasy i kategorie
   • współpraca z innymi GNSS
  • GPS i GLONASS:
   • organizacja zasobów
   • tryb wymiany informacji
   • środowisko usługowe
   • zakres stosowania i ograniczenia
  • Systemy wspomagające określanie pozycji (SBAS):
   • EGNOS i WAAS – motywacje wdrożeń
   • metody poprawy dokładności
   • tryby rozszerzające (RTK, postprocessing itp.)
  • Zastosowania GNSS:
   • transport
   • telekomunikacja
   • budownictwo
   • rolnictwo
   • fotogrametria
   • kryminalistyka
   • kartografia
   • systemy GIS…
  • Podsumowanie:
   • strategie wdrożeń
   • perspektywy ewolucji technologicznej oraz usługowej

Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2270 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1170 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
Zobacz przykładowe nagranie z tego szkolenia

Wersja e-learningowa

Do pobrania

Planowane realizacje

lis 08

Systemy GNSS – GPS, Galileo, GLONASS (szkolenie e-learningowe)

8 listopada - 15 listopada
|
1170PLN + VAT
Warszawa
gru 13

Systemy GNSS – GPS, Galileo, GLONASS (szkolenie e-learningowe)

13 grudnia - 20 grudnia
|
1170PLN + VAT
Warszawa
gru 16

Systemy GNSS – GPS, Galileo, GLONASS (szkolenie stacjonarne)

16 grudnia - 17 grudnia
|
2270PLN + VAT
Warszawa
sty 10

Systemy GNSS – GPS, Galileo, GLONASS (szkolenie e-learningowe)

10 stycznia, 2022 - 17 stycznia, 2022
|
1170PLN + VAT
Warszawa
lut 14

Systemy GNSS – GPS, Galileo, GLONASS (szkolenie e-learningowe)

14 lutego, 2022 - 21 lutego, 2022
|
1170PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.