Zaproszenie do udziału w szkoleniu

“Systemy komórkowe 5G”

Cel szkolenia

Przedstawiono podstawowe informacje na temat technologii 5G, uwzględniając motywację wdrożeń, wymagania usługowe i aktualny stan działań badawczo-rozwojowych. Prezentacja zawiera ścieżkę rozwojową poprzez sukcesywne wersje systemu LTE, zaś jej kolejne kroki obejmują istotne szczegóły techniczne składające się na perspektywiczną specyfikację NGMN (5G), w tym aktualnie rozpoznane aspekty usługowe. W rezultacie, obejmujący całość zagadnień związanych z budową i działaniem sieci komórkowej 5G wykład prezentuje wiedzę istotną dla wszystkich zainteresowanych rozwojem publicznych sieci mobilnych.

Program

  1. Wstęp – generalne trendy, wymagania i działania rozwojowe:
   • Powszechna komunikacja.
   • Rozbudowywane i wzbogacane usługi sieciowe dostarczania i wymiany treści.
   • Standaryzacja ITU i 3GPP – przegląd wymagań i docelowej wydajności harmonogram wdrożeń.
   • Konwergencja technologii informacyjnych (IT), operacyjnych (OT) i konsumenckich (CT).
  2. Ulepszenia i perspektywy ewolucji 4G LTE-A, B, C/5G
   • Komunikacja urządzeń MTC (Machine Type Communication) – M2M (Machine-to-Machine).
   • Kategorie klas dostępowych (Access Class) – sterowanie przeciążeniami.
   • Wspólna obsługa aplikacji wymagających danych różnych kategorii.
   • Wielosystemowe terminale sieciowe 4/5G/WLAN/Bluetooth itp.
   • Ulepszony kanał sterujący PDCCH – nowe typy nośników.
   • Rodzaje dostępów lokalnych – sieci o dużej gęstości terminali.
   • Koordynowany przekaz wielopunktowy CoMP z nieidealnym łączami dosyłowymi.
   • Komunikacja D2D (Device to Device), wykrywanie bliskich urządzeń.
  3. Komponenty specyfikacji 5G:
   • Pasmo radiowe (ustalenia konferencji WRC 15):
    • Wymagania krótko-, średnio- i długoterminowe.
    • Znaczenie pasm centymetrowych i milimetrowych.
    • Raport ITU-R M.2290 – estymacja dodatkowego pasma IMT-2020.
    • Wytyczne dla WRC 19 – postulaty dla technologii 5G:
   • Technologie dostępu RAT (Radio Access Technology):
    • Dualna połączalność DC (Dual Connectivity) – dynamiczny przydział nośnych:
     • Miniaturyzacja komórek.
     • Elastyczny dupleks – niezależny wybór FDD i TDD.
   • Parametry liczbowe transmisji radiowej (numerologia):
    • Większa separacja podnośnych
    • Krótszy interwał TTI (Transmission Time Interval) .
    • Celowość komplementarności z numerologią LTE.
   • Wirtualizacja funkcji sieciowych RAN:
    • redukcja czasów cykli innowacyjnych i time-to-market;
    • elastyczność funkcjonowania i zarządzania zasobów systemu;
    • logiczna centralizacja funkcji przetwarzania – tzw. RAN-w-chmurze (C-RAN);
    • perspektywy koncepcji.
   • Wielkoskalowe MIMO:
    • poszerzenie efektywnego rozmiaru komórek;
    • zwiększenie pojemności via multipleks przestrzenny (SDM);
    • ograniczenie interferencji – łatwiejsze planowanie sieci;
    • niższe zużycie energii – idea „Green Site”.
   • Wielodostęp NOMA (Non-orthogonal Multiple Access) – wersje, tryb kooperacyjny, warianty:
    • SCMA (Sparse Code Multiple Access),
    • MUSA (Multiuser Shared Access),
    • PDMA (Pattern Division Multiple Access).
   • Radio kognitywne – oferta dla systemów 5G:
    • Wzrost efektywności wykorzystania pasma.
    • Energetyczna efektywność (EE).
  4. Aplikacje usługowe:
   • Kostka możliwości – granice przepływności, zasięgu, pojemności i opóźnienia.
   • Internet przedmiotów (Internet of Things – IoT i NB-IoT):
    • Telekomunikacja służb publicznych – monitoring krytycznej infrastruktury.
    • Inteligentne miasta.
    • Telemedycyna i m-Health (mobile Health).
    • Sporty i gimnastyka rekreacyjna (fitness).
    • Motoryzacja – system ADAS (Advanced Driver Assistance), autonomiczne pojazdy.
   • Gry i aplikacje wideo – schematy poszerzonej/wirtualnej rzeczywistości.
   • Masowa obsługa urządzeń mobilnych – schemat M2M.
   • Bezpieczeństwo publiczne.
   • Usługi zorientowane kontekstowo.
  5. Podsumowanie – analiza celowości, potencjalnych korzyści i ewentualnych zagrożeń.

Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2270 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1170 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje

  Gru 14

  Systemy komórkowe 5G (szkolenie stacjonarne)

  14 grudnia - 15 grudnia
  |
  2270PLN + VAT
  Warszawa
  Gru 14

  Systemy komórkowe 5G (szkolenie e-learningowe)

  14 grudnia - 21 grudnia
  |
  1170PLN + VAT
  Kurs e-learningowy
  Lut 08

  Systemy komórkowe 5G (szkolenie stacjonarne)

  8 lutego, 2021 - 9 lutego, 2021
  |
  2270PLN + VAT
  Warszawa
  Lut 08

  Systemy komórkowe 5G (szkolenie e-learningowe)

  8 lutego, 2021 - 15 lutego, 2021
  |
  1170PLN + VAT
  Kurs e-learningowy
  Kwi 12

  Systemy komórkowe 5G (szkolenie stacjonarne)

  12 kwietnia, 2021 - 13 kwietnia, 2021
  |
  2270PLN + VAT
  Warszawa

  Subskrybuj nasz Newsletter

  Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
  i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.