Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy TCP/IP i ATM, integracja z SDH”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie wykorzystywanych technologii realizacji systemów pakietowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z uzyskiwaniem dostępu do sieci Internet.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Metodyki modelowania protokołów sieciowych,
 • Właściwości technik połączeniowych i bezpołączeniowych,
 • Kluczowych aspektów systemów SDH, ATM oraz IP,
 • Protokołów sieci lokalnych,
 • Nowoczesnych protokołów bezpołączeniowych,
 • Obszarów zastosowania sieci zorientowanych połączeniowo i bezpołączeniowo.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • metodyka modelowania protokołów sieciowych,
    • porównanie właściwości technik połączeniowych i bezpołączeniowych.
  2. Systemy SDH
    • stan normalizacji,
    • ewolucja sieci transportowej,
    • wykorzystanie sieci SDH do łączenia węzłów ATM i IP.
  3. Współpraca sieci ATM i IP z SDH i innymi sieciami telekomunikacyjnymi.
   • Protokoły sieci lokalnych:
     • schemat Ethernet,
     • rozwinięcia dla sieci szerokopasmowych,
     • perspektywy wykorzystania systemów CSMA/CD do realizacji sieci rozległych.
   • Nowoczesne protokoły bezpołączeniowe:
     • klasyczny internetowy zestaw TCP/IP,
     • rozszerzenia dla sieci mobilnych (protokół WAP).
   • Sieci z komutacją kanałów wirtualnych:
     • technika ATM,
     • aktualny zakres wykorzystania oraz perspektywy zastosowań.
   • Obszary zastosowań technik zorientowanych połączeniowo i bezpołączeniowych:
     • sieci inteligentne,
     • telefonia internetowa,
     • zarządzanie usługami na styku użytkownik-sieć.
   • Podsumowanie:
     • analiza obszarów zastosowań i ekonomicznych aspektów wykorzystania przedstawionych rozwiązań w działalności operatorów sieciowych i dostawców usługowych

  Czas trwania

  2 dni szkoleniowe

  Koszt

  2130 PLN + VAT

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

  Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje

  listopad 04

  Systemy TCP/IP i ATM, integracja z SDH

  4 listopada - 5 listopada
  |
  2130PLN + VAT
  Warszawa
  marzec 03

  Systemy TCP/IP i ATM, integracja z SDH

  3 marca, 2022 - 4 marca, 2022
  |
  2130PLN + VAT
  Warszawa
  Maj 05

  Systemy TCP/IP i ATM, integracja z SDH

  5 maja, 2022 - 6 maja, 2022
  |
  2130PLN + VAT
  Warszawa
  lipiec 07

  Systemy TCP/IP i ATM, integracja z SDH

  7 lipca, 2022 - 8 lipca, 2022
  |
  2130PLN + VAT
  Warszawa
  wrz. 01

  Systemy TCP/IP i ATM, integracja z SDH

  1 września, 2022 - 2 września, 2022
  |
  2130PLN + VAT
  Warszawa

  Subskrybuj nasz Newsletter

  Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
  i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.