Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Technika DWDM”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat techniki gęstego zwielokrotnienia falowego we włóknach światłowodowych (DWDM), określenie możliwości i ograniczeń techniki DWDM w rzeczywistych światłowodowych torach transmisyjnych oraz zapoznanie ze sposobami modernizacji istniejących torów światłowodowych przy pomocy techniki DWDM w celu zwielokrotnienia ich przepływności.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki światłowodowej,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami światłowodowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Istoty techniki DWDM,
 • Uwarunkowań budowy sieci teletransmisyjnych o dużych przepływnościach w Polsce,
 • Ograniczeń systemu DWDM,
 • Parametrów transmisyjnych torów światłowodowych ze zwielokrotnieniem falowym,
 • Optymalizacji podstawowych parametrów techniki DWDM,
 • Pomiarów kluczowych wielkości w systemie DWDM.

Program

  1. Zasady zwielokrotnienia falowego w transmisji światłowodowej:
    • przyczyny wprowadzania optycznego zwielokrotnienia falowego xWDM,
    • zwielokrotnienie WDM, DWDM i CWDM: klasyfikacja i definicje,
    • zasada działania łącza wielofalowego,
    • elementy składowe łączy i sieci DWDM i CWDM,
    • główne różnice między transmisją jedno- i wielofalową.
  2. Technika DWDM jako rozwiązanie dla modernizacji istniejących systemów
   transmisyjnych,
   • Uwarunkowania budowy sieci teletransmisyjnych o dużych przepływnościach
    w Polsce,
    • Fizyczne i technologiczne ograniczenia systemów DWDM:
      • tłumienność toru światłowodowego,
      • dyspersja chromatyczna (CD),
      • dyspersja polaryzacyjna (PMD),
      • nieliniowe zjawiska optyczne: FWM, SRS, XPM,
      • ograniczenia wprowadzane przez wzmacniacze optyczne (EDFA i ramanowskie),
      • ograniczone zasoby widma optycznego.
    • Parametry transmisyjne torów światłowodowych ze zwielokrotnieniem falowym,
     • Wpływ parametrów stosowanych obecnie włókien światłowodowych na zasięg
      i przepłwność torów transmisyjnych z systemem DWDM,
      • Optymalizacja podstawowych parametrów systemów DWDM,
       • Zasady projektowania systemu DWDM w istniejących światłowodowych torach transmisyjnych,
        • Łącza CWDM.
         • Zwielokrotnienie falowe w światłowodowych sieciach dostępowych FTTH-PON:
           • rozwiązania obecne: sieci PON,
           • rozwiązanie perspektywiczne: sieci WDM-PON.

        Czas trwania

        2 dni szkoleniowe

        Koszt

        2130 PLN + VAT

        Metoda prowadzenia

        Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

        Wersja e-learningowa

        Do pobrania

        Planowane realizacje

        wt. 24

        Technika DWDM

        24 maja - 25 maja
        |
        2130PLN + VAT
        Warszawa
        lip 26

        Technika DWDM

        26 lipca - 27 lipca
        |
        2130PLN + VAT
        Warszawa
        wrz 27

        Technika DWDM

        27 września - 28 września
        |
        2130PLN + VAT
        Warszawa
        lis 22

        Technika DWDM

        22 listopada - 23 listopada
        |
        2130PLN + VAT
        Warszawa
        sty 24

        Technika DWDM

        24 stycznia, 2023 - 25 stycznia, 2023
        |
        2130PLN + VAT
        Warszawa

        Subskrybuj nasz Newsletter

        Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
        i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.