Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Technika VoIP w sieci Internet”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień związanych implementacją techniki VoIP w sieci Internet.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu rozwoju sieci,
 • administratorów sieci komputerowych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę
 • w zakresie techniki VoIP,
 • kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • Specyfiki współczesnych usług internetowych,
  • Nowoczesnych sieci z protokołem IP,
  • Architektury instalacji telefonii IP,
  • Współpracy internetowych sieci telefonicznych
   z klasycznymi sieciami publicznymi,
  • Warstwy usługowej systemów VoIP,
  • Reguł konwergencji sieci telefonicznych z komutacją kanałów i pakietów,
  • Perspektyw integracji usługowej sieci internetowych
   i cyfrowych systemów publicznych.

Program

  1. Specyfika współczesnych systemów internetowych,
  2. Nowoczesne sieci z protokołem IP,
  3. Architektura instalacji telefonii IP,
  4. Specyfika współpracy internetowych sieci telefonicznych
   z systemami sygnalizacyjnymi klasycznych sieci publicznych,
  5. Warstwa usługowa systemów VoIP,
  6. Reguły konwergencji sieci telefonicznych z komutacją kanałów i pakietów,
  7. Perspektywy integracji usługowej sieci internetowych
   i cyfrowych systemów publicznych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

listopad 11

Technika VoIP w sieci Internet

11 listopada - 12 listopada
|
2130PLN + VAT
Warszawa
styczeń 13

Technika VoIP w sieci Internet

13 stycznia, 2022 - 14 stycznia, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
marzec 10

Technika VoIP w sieci Internet

10 marca, 2022 - 11 marca, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Maj 12

Technika VoIP w sieci Internet

12 maja, 2022 - 13 maja, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
lipiec 14

Technika VoIP w sieci Internet

14 lipca, 2022 - 15 lipca, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.