Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wprowadzenie do języka Java
i środowiska NetBeans”

Cel szkolenia

Java stał się obecnie jedną z wiodących technologii wykorzystywanych do tworzenie różnego rodzaju aplikacji. Język Java ze względu na swoją prostotę, dobrze przemyślaną architekturę, przenośność, bezpieczeństwo i uniwersalność bardzo dobrze nadaje się do tworzenia dużych i złożonych systemów informatycznych, a jednocześnie można przy jego pomocy efektywnie i szybko napisać aplikację „biurkową”, grę na telefon komórkowy lub oprogramowanie do obsługi bankomatu.

Wzrastająca popularność Javy wpłynęła na powstanie silnej społeczności, której członkami są zarówno duże firmy, np. IBM, Oracle, fundacje, np. Apache Fundation jak i będący doskonałymi fachowcami pojedynczy programiści. Efektem tego jest wielość źródeł informacji dotyczących Javy, powstanie bibliotek oprogramowania, gotowych aplikacji z dostępnym kodem źródłowym, szkieletów aplikacji (ang. frameworks), które można efektywnie (i bardzo często bezpłatnie) wykorzystać we własnej pracy, co przekłada się bezpośrednio na wzrost produktywności i niezawodność tworzonego oprogramowania.

Widać więc, że Java jest językiem przyszłościowym i czas poświęcony na jego naukę nie jest na pewno czasem straconym. Włożony wysiłek będzie procentował nawet wtedy, gdy programujemy w innym języku, gdyż wiele dobrych praktyk programistycznych , używanych przy tworzeniu oprogramowania w Javie jest uniwersalne.

W trakcie kursu będziemy wykorzystywać do tworzenia oprogramowania środowisko NetBeans. NetBeans jest narzędziem darmowym, rozszerzalnym przy pomocy wtyczek. NetBeans charakteryzuje wysoka jakość, dopracowanie i niezawodność, czytelny i przyjazny interfejs użytkownika, automatyzacja wielu zadań programistycznych, dzięki czemu możliwy jest szybki start z językiem Java.
Ze względu na bardzo funkcjonalny interfejs do wizualnego tworzenia aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika NetBeans jest naturalnym środowiskiem pracy dla programistów, którzy mają doświadczenia w Delphi czy Visual Basicu.

Zakres kursu obejmuje podstawowe i wybrane zaawansowane elementy języka Java oraz dokładne zapoznanie się z możliwościami NetBeans. Kurs jest ma nastawienie praktyczne, uczestnicy w czasie szkolenia wykonują wiele drobnych i poważniejszych ćwiczeń.

Uczestnicy

Odbiorcami kursu są osoby, które chcą się nauczyć programowania w Javie przy wykorzystaniu NetBeans jako narzędzia IDE.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą następujące umiejętności:

 • poznanie języka Java,
 • poznanie metodyki tworzenia kodu w Javie (bądź innym języku zorientowanym obiektowo),
 • efektywne wykorzystanie NetBeansa do pisania programów w Javie,
 • wykorzystanie Mavena do zarządzania kodem
 • zapoznanie się z najważniejszymi bibliotekami programistycznymi wykorzystywanymi przy tworzeniu kodu w Javie.

Program

  1. Podstawy języka Java. Wprowadzenie do środowiska NetBeans.
    • Wstęp. Historia Javy, zalety języka, zastosowania.
    • Architektura języka. Java Virtual Machine, mechanizm HotSpot. Wydajność Javy – fakty i mity. Możliwość uruchomienia programów na wielu platformach.
    • Java a Twój ulubiony język programowania (C++, Delphi, Python…).
  2. Elementy programowania obiektowego.
    • Wszystko jest obiektem.
    • Obiekty i ich interfejsy. Projektowanie z wykorzystaniem interfejsów.
    • Obiekty jako byty o określonej odpowiedzialności dostarczające usług innym obiektom.
    • Ukrywanie implementacji.
    • Dziedziczenie i kompozycja. Polimorfizm.
  3. Pierwszy program w Javie. Hello Word!
    • Tworzenie i uruchomienie programu w Javie (Notatnik + linia komend).
    • Instalacja i podstawy NetBeans.
    • Pierwszy program w Javie i NetBeans. Tworzenie pakietów i klas. Kompilacja i uruchamianie programów Javy w NetBeans
    • Klasy i obiekty. Tworzenie i niszczenie obiektów – podstawowe informacje.
  4. Podstawowe elementy języka Java.
    • Klasa: pola i metody.
    • Zmienne, wbudowane typy danych i ich ograniczenia.
    • Operatory
    • Bloki, pętle i inne elementy sterujące przebiegiem programu.
    • Wykorzystanie mechanizmu podpowiedzi i wzorców kodu w NetBeans.
  5. Tworzenie dokumentacji (JavaDoc) oraz konwencje tworzenia kodu Javy (Java Code Conventions). JavaDoc w NetBeans.
   • Inicjalizacja obiektów i zwalnianie zasobów.
     • Tworzenie obiektów przy pomocy konstruktorów.
     • Alternatywne sposoby tworzenia obiektów. Metody i pola statyczne.
     • Kolejność inicjalizacji pól w obiekcie.
     • Przeciążanie metod – podstawy.
     • Typy tablicowe.
   • Ukrywanie implementacji.
     • Grupowanie klas w pakietach. Tworzenie bibliotek klas.
     • Ograniczanie dostępu do klas, metod i pól w Javie.
     • Używanie utworzonych klas i bibliotek.
     • Kompozycja.
     • Dziedziczenie.
     • Kompozycja a dziedziczenia. Poprawne wykorzystanie dziedziczenia, problemy z nadużywaniem dziedziczenia.
     • Słowo kluczowe final.
     • Tworzenie archiwów JAR.
   • Miejsca w Internecie, które powinien znać każdy programista Java.
    • Poznajemy Javę.
      • Polimorfizm.
       • „Czysty” polimorfizm a rozszerzenie.
       • Kolejność inicjowania obiektów a polimorfizm.
      • Klasy abstrakcyjne.
      • Projektowanie z wykorzystaniem polimorfizmu. Unikanie „spaghetti code”.
      • Interfejsy.
       • Wielodziedzicznie w Javie.
       • Interfejsy i dziedziczenie. Zagnieżdżanie interfejsów.
       • Interfejs jako kontrakt: warunki wstępne, końcowe oraz niezmienniki.
      • Klasy wewnętrzne.
       • Gdzie można umieszczać klasy wewnętrzne. Dostęp do klas wewnętrznych.
       • Anonimowe klasy wewnętrzne.
       • Własności klas wewnętrznych.
       • Gdzie, jak i kiedy używać klas wewnętrznych.
    • Typowe błędy popełniane przy programowaniu w Javie.
      • Problemy z klasą String. Wykorzystanie obiektów niezmiennych (ang. immutable).
    • Obsługa błędów w Javie. Wyjątki.
      • Przechwytywanie wyjątków, try-catch-finally.
      • Tworzenie wyjątków.
      • Poprawne użycie wyjątków, łańcuchy wyjątków.
      • Wyjątki jako element bezpieczeństwa.
      • Czy wyjątki są potrzebne?
      • Logowanie wyjątków. (*)
    • Asercje.
     • Debugowanie aplikacji w NetBeans.
      • Tworzenie testów jednostkowych. (*)
        • JUnit – testy jednostkowe.
        • Wykorzystanie NetBeans do tworzenie testów jednostkowych.
      • Wykrywanie typu obiektów „w locie” – mechanizm RTTI.
        • Rzutowanie typów w Javie. Potrzeba RTTI.
        • Odbicie (reflection) – zdobywanie informacji o obiekcie w trakcie wykonywania programu.
      • Tworzenie aplikacji wielojęzycznych
        • Lokalizacja (locale).
        • Internacjonalizacja (I18n).
        • Tworzenie zasobów językowych w plikach *.properties. Wykorzystanie Unikoda.
        • Narzędzia native2ascii. Wsparcie NetBeans przy tworzeniu aplikacji wielojęzycznych.
      • Kolekcje obiektów.
        • Tablice, klasa Arrays.
        • Kolekcje obiektów. Lista. Zbiór. Mapa (tablica asocjacyjna).
        • Generyki (Java Generics)
        • Iteratory. Przeglądanie kolekcji.
        • Operacje na elementach kolekcji.
         • Sortowanie – wzorzec projektowy Strategy.
         • Wypełnianie kolekcji obiektami.
         • Inne operacje.
        • Synchronizacja dostępu do kolekcji.
        • „Stare kolekcje” z Javy 1.0/1.1.
        • Problemy z kolekcjami i radzenie sobie z nimi.
      • System wejścia-wyjścia w Javie.
        • Klasa File.
        • Zrozumieć I/O w Javie – strumienie.
        • Wejście i wyjście InputStream, OutputStream, buforowanie. Kompresja.
        • Serializacja obiektów.
      • Konfiguracja aplikacji przy pomocy Properties i Preferences.
       • Wyrażenia regularne w Javie. Wykorzystanie biblioteki java.util.regexp. (*)
        • Wątki w Javie – wykonywanie kilku czynności w tym samym czasie.
          • Potrzeba wątków. Podstawy. Dzielenie zasobów.
          • Współpraca między wątkami.
        • Refaktoryzacja kodu.
          • Dlaczego będziemy refaktoryzować kod?
          • Wsparcie refaktoryzacji w NetBeans.
        • Zarządzanie kodem przy pomocy Maven-a.
         • Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika.
           • Wykorzystanie wzorca Model-View-Controller do budowy GUI. Separacja logiki aplikacji i wyglądu
           • Podstawowe komponenty Swing. Przechwytywanie zdarzeń.
           • Wizualne tworzenia interfejsu użytkownika przy pomocy Matisse GUI Builder NetBeansa. Przegląd komponentów Swing.
           • Zasady poprawnego tworzenia interfejsu użytkownika. Problem wielowątkowości.
           • Aplety Java (ang. java applets)
           • Komponenty JavaBeans i komponenty Swing.
           • Biblioteki ułatwiające tworzenie GUI.
           • Swing kontra SWT.
         • Metadane (ang. annotations). Konfiguracja aplikacji i automatyczne
          generowanie kodu. (*)
          • Tematy dodatkowe (*)
            • Wykorzystanie Jakarta Ant do zarządzania kodem. Wykorzystanie Anta w ramach NetBeans, modyfikacja domyślnej struktury projektu.
            • Obsługa bazy danych z poziomu Javy – JDBC.
            • Profilowanie (badanie wydajności) aplikacji. NetBeans Profiler.

           (*) Gwiazdką są oznaczone zagadnienia dodatkowe, które są omawiane, gdy starczy na nie czasu.

         Czas trwania

         5 dni szkoleniowych

         Koszt

         3700 PLN + VAT

         Metoda prowadzenia

         Wykład i zajęcia praktyczne.

         Wersja e-learningowa

         Brak.

         Do pobrania

         Planowane realizacje

         pt. 22

         Bezprzewodowe mobilne sieci IP

         18 października - 22 października
         |
         4700PLN + VAT
         Warszawa
         pt. 22

         Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN)

         20 października - 22 października
         |
         2970PLN + VAT
         Warszawa
         śr. 27

         Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6

         27 października - 29 października
         |
         2970PLN + VAT
         Warszawa
         listopad 08

         Telefonia IP SIP (szkolenie e-learningowe)

         8 listopada - 15 listopada
         |
         670PLN + VAT
         Kurs e-learningowy
         listopad 09

         Wprowadzenie do technologii Multicast IP

         9 listopada - 11 listopada
         |
         2970PLN + VAT
         Warszawa

         Subskrybuj nasz Newsletter

         Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
         i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.