Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Nowoczesne usługi telekomunikacyjne”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z definicjami, istotą, specyfikacją oraz zasadami korzystania z usług telekomunikacyjnych oferowanych przez operatorów sieci telekomunikacyjnych, jak również zapoznanie z uwarunkowaniami technicznymi realizacji usług telekomunikacyjnych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pracujących w Biurach Obsługi Klienta – zajmujący się sprzedażą usług telekomunikacyjnych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych usług telekomunikacyjnych,
 • małych i średnich przedsiębiorców,
 • kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi usługami telekomunikacyjnymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • Podstawowych pojęć i definicji telekomunikacyjnych,
  • Istoty, cech oraz sposobu realizacji
   • podstawowej usługi telefonicznej (POTS),
   • usług sieci zintegrowanej (ISDN),
   • usług teleinformatycznych,
   • usług sieci inteligentnej (IN)),
   • usług multimedialnych,
   • usług sieci następnej generacji (NGN)
   • dostępu abonenckiego.

Program

  1. Definicje, charakterystyka i specyfikacja usług telekomunikacyjnych,
  2. Podstawowa usługa telefoniczna, istota, cechy, realizacja,
  3. Usługi sieci zintegrowanej,
  4. Usługi teleinformatyczne i dostęp abonencki do tych usług,
  5. Usługi sieci inteligentnej,
  6. Usługi multimedialne,
  7. Uwarunkowania techniczne realizacji usług telekomunikacyjnych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Do pobrania

Planowane realizacje

listopad 11

Migracja do sieci all-IP

11 listopada - 12 listopada
|
2130PLN + VAT
Warszawa
styczeń 13

Migracja do sieci all-IP

13 stycznia, 2022 - 14 stycznia, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
marzec 10

Migracja do sieci all-IP

10 marca, 2022 - 11 marca, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Maj 12

Migracja do sieci all-IP

12 maja, 2022 - 13 maja, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
lipiec 14

Migracja do sieci all-IP

14 lipca, 2022 - 15 lipca, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.