Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Technika DWDM”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat techniki gęstego zwielokrotnienia falowego we włóknach światłowodowych (DWDM), określenie możliwości i ograniczeń techniki DWDM w rzeczywistych światłowodowych torach transmisyjnych oraz zapoznanie ze sposobami modernizacji istniejących torów światłowodowych przy pomocy techniki DWDM w celu zwielokrotnienia ich przepływności.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki światłowodowej,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami światłowodowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Istoty techniki DWDM,
 • Uwarunkowań budowy sieci teletransmisyjnych o dużych przepływnościach w Polsce,
 • Ograniczeń systemu DWDM,
 • Parametrów transmisyjnych torów światłowodowych ze zwielokrotnieniem falowym,
 • Optymalizacji podstawowych parametrów techniki DWDM,
 • Pomiarów kluczowych wielkości w systemie DWDM.

Program

  1. Zasady zwielokrotnienia falowego w transmisji światłowodowej:
    • przyczyny wprowadzania optycznego zwielokrotnienia falowego xWDM,
    • zwielokrotnienie WDM, DWDM i CWDM: klasyfikacja i definicje,
    • zasada działania łącza wielofalowego,
    • elementy składowe łączy i sieci DWDM i CWDM,
    • główne różnice między transmisją jedno- i wielofalową.
  2. Technika DWDM jako rozwiązanie dla modernizacji istniejących systemów
   transmisyjnych,
   • Uwarunkowania budowy sieci teletransmisyjnych o dużych przepływnościach
    w Polsce,
    • Fizyczne i technologiczne ograniczenia systemów DWDM:
      • tłumienność toru światłowodowego,
      • dyspersja chromatyczna (CD),
      • dyspersja polaryzacyjna (PMD),
      • nieliniowe zjawiska optyczne: FWM, SRS, XPM,
      • ograniczenia wprowadzane przez wzmacniacze optyczne (EDFA i ramanowskie),
      • ograniczone zasoby widma optycznego.
    • Parametry transmisyjne torów światłowodowych ze zwielokrotnieniem falowym,
     • Wpływ parametrów stosowanych obecnie włókien światłowodowych na zasięg
      i przepłwność torów transmisyjnych z systemem DWDM,
      • Optymalizacja podstawowych parametrów systemów DWDM,
       • Zasady projektowania systemu DWDM w istniejących światłowodowych torach transmisyjnych,
        • Łącza CWDM.
         • Zwielokrotnienie falowe w światłowodowych sieciach dostępowych FTTH-PON:
           • rozwiązania obecne: sieci PON,
           • rozwiązanie perspektywiczne: sieci WDM-PON.

        Czas trwania

        2 dni szkoleniowe

        Koszt

        Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

        Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

        Metoda prowadzenia

        Szkolenie w trybie stacjonarnym

        • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
        • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
        • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
        • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
        • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

        Szkolenie w trybie e-learningowym

       • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
       • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
       • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
       • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
       • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
       • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
       • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
       • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
       • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
       • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
       • Zobacz przykładowe nagranie z tego szkolenia

        Wersja e-learningowa

        Do pobrania

        Planowane realizacje