Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Technika VoIP”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień związanych z techniką VoIP.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • administratorów sieci komputerowych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki VoIP,
 • kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Pakietowych technik transferu multimediów,
 • Mechanizmów transferowania danych medialnych,
 • Schematów realizacji telefonii IP,
 • Elementów nowoczesnych sieci VoIP,
 • Technik kształtowania i oceny jakości usług w telefonii pakietowej.

Program

  1. Pakietowe techniki transferu multimediów wady i zalety,
   porównanie efektywności prezentowanych rozwiązań,
  2. Cyfrowe kodowanie informacji medialnych,
  3. Mechanizmy transferowania danych medialnych,
  4. Schematy realizacji telefonii IP,
  5. Elementy nowoczesnych sieci VoIP,
  6. Techniki kształtowania i oceny jakości świadczenia usług
   telefonii pakietowej.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje