Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Techniki xDSL i FITL”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z technikami dostępowymi xDSL oraz FITL.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki xDSL i FITL,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami dostępowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych usług multimedialnych,
 • podstawowych parametrów łącza cyfrowego xDSL,
 • zasad modulacji i detekcji sygnałów liniowych,
 • wybranych elementów konstrukcyjnych sieci FITL
 • podstawowych parametrów techniczno esploatacyjnych sieci FITL oraz metod pomiaru tych parametrów
 • architektury sieci FITL, elementów funkcjonalnych tych sieci i parametrów eksploatacyjnych,
 • uwarunkowań techniczno-ekonomicznych wdrażania sieci FITL.

Program

  1. Usługi multimedialne,
  2. Zabezpieczenia linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed przepięciami i przeciążeniami,
  3. Łącza cyfrowe xDSL,
  4. Zasady modulacji i detekcji sygnałów liniowych,
  5. Metody pomiarowe wybranych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łączy,
  6. Sieci FITL – wybrane elementy konstrukcyjne sieci, ich zasada działania, podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne i metody pomiarowe tych parametrów,
  7. Sieci FITL – architektura, elementy funkcjonalne, podstawowe parametry eksploatacyjne i uwarunkowania techniczno-ekonomiczne.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Nadchodzące wydarzenia