Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Technologie zdalnego dostępu
i sieci rozległe”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologiami sieci dostępowych i rozległych oraz z zagadnieniami praktycznego, efektywnego i bezpiecznego tworzenia wirtualnych sieci prywatnych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • dostawców i sprzedawców usług internetowych,
 • techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci
 • wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami rozległymi i technologiami zdalnego dostępu

Program

  1. Typy i właściwości stosowanych mediów transmisyjnych w sieciach teleinformatycznych
  2. Charakterystyka sieci DSL (różnorodność technik, ograniczenia)
  3. Transmisja danych w sieci ADSL
  4. Rodzina protokołów PPP
  5. Technologia PPP over Ethernet
  6. Technologia PPP over ATM
  7. Współpraca protokołów NAT/PAT/DHCP z sieciami dostępowymi
  8. Charakterystyka sieci MPLS (elementy składowe, etykiety, przełączanie etykiet)
  9. Realizacja sieci VPN w architekturze MPLS
  10. Tworzenie bezpiecznych sieci VPN z wykorzystaniem IPSec
  11. Tworzenie odpornych na uszkodzenia sieci VPN
  12. Tworzenie wirtualnych sieci lokalnych – Any Transport over MPLS
  13. Transmisja danych w sieci Wimax

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

2970 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Do pobrania

Planowane realizacje