Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Visual Studio 2012
– Tworzenie aplikacji WEB”

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji ASP.NET w Microsoft Visual Studio 2012
  2. Tworzenie aplikacji sieci Web przy użyciu Visual Studio 2012 i języków platformy .NET
  3. Tworzenie formularzy ASP.NET
  4. Dodawanie funkcjonalności to formularzy Web w ASP.NET
  5. Implementacja stron Master (Master Page) i kontrolek użytkownika (User Control)
  6. Walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika
  7. Rozwiązywanie problemów z praca aplikacji web ASP.NET
  8. Zarządzanie danymi w aplikacji web’owych ASP.NET 4.0
  9. Praca z danymi przy użyciu LINQ
  10. Praca z danymi z użyciem Microsoft ASP.NET Dynamic Data
  11. Tworzenie aplikacji z formularzami Web obsługującymi technologię Ajax
  12. Korzystanie z usług utworzonych za pomocą Microsoft Windows Communication Foundation
  13. Zarządzanie utrzymaniem stanu danych użytkownika w aplikacjach web’owych
  14. Konfiguracja i wdrażanie aplikacji web’owych ASP.NET
  15. Bezpieczeństwo aplikacji web’owych ASP.NET
  16. Zaawansowane technologie projektowania aplikacji web’owych wspierane przez Visual Studio 2010

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1970 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i zajęcia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.