Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wprowadzenie do języka Python”

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących opanować umiejętność tworzenia prostych programów w języku Python. Zależnie od poziomu posiadanej wiedzy początkowej, szkolenie może być realizowane z pominięciem modułu 1 lub modułów 1 i 2.

Program

   Moduł 1. Zapoznanie z językiem Python

   Moduł przeznaczony dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z językiem Python. Stanowi dla nich niezbędne wprowadzenie przed kolejnymi modułami.

    1. Powitanie
     • Prowadzący.
     • Cel i zakres kursu.
     • Obowiązujące zasady organizacyjne.
    2. Wstęp
     • Czym jest Python.
     • Skąd pobrać i jak zainstalować interpreter Pythona.
     • Wersje Pythona w użyciu.
    3. Tryb interaktywny Pythona
     • Obliczenia arytmetyczne.
     • Zmienne.
     • Typy danych i ich konsekwencje.
     • Konwersja typów.
    4. Podstawy tworzenia programów
     • Obsługa edytora kodu źródłowego.
     • Proste programy komunikujące się z użytkownikiem.
    5. Rozgałęzienia w programach
     • Składnia instrukcji warunkowej i jej odmiany.
     • Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych.
    6. Pętle w programach
     • Pętle.
     • Typy sekwencyjne i ich przetwarzanie w pętlach.
     • Zagnieżdżanie pętli.

   Moduł 2: Tworzenie oprogramowania w języku Python

   Moduł wymaga od uczestników znajomości podstaw języka Python (zakres modułu 1).

    1. Powitanie
     • Prowadzący.
      Cel i zakres kursu.
      Obowiązujące zasady organizacyjne.

     • Wstęp
      • Krótkie przypomnienie podstaw języka Python (zakres modułu 1).
     • Funkcje
      • Definiowanie i wywoływanie funkcji.
      • Rekurencja.
     • Testowanie
      • Zasady i techniki testowania programów w Pythonie.
     • Dokumentowanie kodu
      • Zasady i techniki dokumentowania programów w Pythonie.
     • Moduły standardowe
      • Przegląd modułów standardowych Pythona.
      • Przykłady wykorzystania (random, time).
     • Trwałe przechowywanie danych
      • Pliki tekstowe.
      • Słowniki i proste bazy danych.
      • Serializacja.

   Moduł 3: Tworzenie specjalizowanych programów w języku Python

   Moduł wymaga od uczestników umiejętności programowania w języku Python na poziomie podstawowym (zakres modułów 1 i 2).

    1. Powitanie
     • Prowadzący.
     • Cel i zakres kursu.
     • Obowiązujące zasady organizacyjne.
    2. Wstęp
     • Krótkie przypomnienie podstaw programowania w języku Python (zakres modułu 2).
    3. Przetwarzanie serii danych
     • Wytworniki list.
     • Funkcje operujące na listach.
    4. Przetwarzanie tekstu
     • Wyrażenia regularne.
     • Przetwarzanie dokumentów tekstowych z użyciem wyrażeń regularnych.
    5. Analiza i prezentacja danych
     • Przetwarzanie danych numerycznych.
     • Generowanie wykresów.
    6. Technologia webowa
     • Realizacja prostych aplikacji webowych.

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

2270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i zajęcia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.