Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wprowadzenie do technologii UMTS”

Cel szkolenia

Szkolenie obejmujące całość zagadnień związanych z budową i działaniem sieci komórkowej UMTS. Pozwala na zapoznanie się z głównymi aspektami funkcjonowania systemu, stanowiąc postawę do szczegółowego studiowania mechanizmów operacyjnych systemów 3G i 4G.

Program

  1. Wstęp:
   • ogólna charakterystyka systemów telefonii komórkowej
  2. Systemy trzeciej generacji
   • geneza
   • założenia operacyjne
   • zakresy częstotliwości
   • środowisko działania
   • standaryzacja
  3. Reguły prowadzenia transmisji
   • modulacje
   • ramki
   • kanały systemowe
    • logiczne
    • transportowe
    • fizyczne
   • komutacji pakietów i łączy
  4. Struktura systemu
   • stacja bazowa i terminale
   • odbiornik Rake
   • sieć, interfejsy i funkcje UTRAN
   • wersje realizacyjne do R12
  5. Świadczenie usług multimedialnych
   • podsystem IMS
   • jakość usług
   • protokoły
   • punkty dostępu do IMS
   • rejestracja
   • procedury bezpieczeństwa
  6. Rozwój UMTS
   • ewolucja HSPA
   • sieci GAN/EGAN
   • system LTE
  7. Zmiany otoczenia systemowego
   • system CDMA2000
   • sieci lokalne WLAN i osobiste WPAN
   • system WiMAX
   • platformy stratosferyczne (HAPs)

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje