Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wzbogacone zestawy usługowe sieci NGN
(Rich Communication Suite – RCS)”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wzbogaconych zestawów usługowych w sieciach NGN.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • administratorów sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Program

  1. Wprowadzenie
  2. IMS i standaryzacja RCS
   • Pozioma i pionowa integracja sieci
   • Usługi RCS – formalna definicja
  3. Architektura systemowa
   • System IMS – organizacja zasobów, jednostki funkcjonalne, interfejsy
   • Środowisko usługowe RCS
   • Urządzenia i aplikacje
  4. Sieci dostępowe
   • Pakietowe domeny PS systemów mobilnych 2G, 3G i 4G – rdzeń EPC, sieć dostępowa, tryb roamingu, współpraca z innymi systemami
   • Instalacje GAN i dostęp szerokopasmowy
  5. Książka adresowa, obecność, lokalizacja
   • Ulepszona książka adresowa
   • Obecność sieciowa – mechanizmy aktualizacji i współdzielenie informacji
   • Sieciowa książka adresowa – elementy funkcjonalne, funkcje bezpieczeństwa
  6. Usługi dodatkowe
   • Konfiguracja systemu
   • Aplikacje użytkowe
  7. Integracja VoLTE z usługami RCS 5
   • Standalone messaging
   • 1-to-1 Chat
   • Group Chat
   • File Transfer
   • Content sharing
   • Social Presence Information
   • IP Voice Call
   • IP Video Call
   • Geolocation
  8. RCS w sieciach LTE – usługi multimedialne RCS over LTE
  9. Podsumowanie.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Nadchodzące wydarzenia