Zaawansowana adresacja IP

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania i zarządzania adresacją IP, z uwzględnieniem protokołu IP w wersji 6.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:
[unordered_list style=”arrow”]

  • dostawców i sprzedawców usług internetowych,
  • techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci
  • wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi

[/unordered_list]

Program kursu

[unordered_list style=”bullet”]

  • Klasy adresów,
  • NAT,
  • Nazwy internetowe,
  • Multicasting,
  • Zagadnienia stabilności sieci IP,
  • Planowanie i zarządzanie przestrzenią adresową,
  • Dyskusję przykładowych projektów.

[/unordered_list]

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Metoda

[unordered_list style=”bullet”]

Autorskie połączenie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim praktycznych warsztatów

[/unordered_list]

Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.