Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi mechanizmami routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Tematyka szkolenia obejmuje zaawansowane zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. W ramach szkolenia szczegółowo omawiane są zarówno zaawansowane protokoły wewnątrzdomenowe, jak i protokoły międzydomenowe. W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją wybranych protokołów w routerach firmy Cisco Systems.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • dostawców i sprzedawców usług internetowych,
 • techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci
 • wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi

Program

   Dzień 1

    • Protokół EIGRP
    • Wieloobszarowy protokół OSPF.
    • Protokół IS-IS.

   Dzień 2

    • Optymalizacja protokołów routingu.
    • Kryteria wyboru odpowiedniego protokołu routingu.
    • Protokół BGP.

   Dzień 3 i 4

    • Zajęcia laboratoryjne: konfiguracja wybranych protokołów routingu z wykorzystaniem routerów firmy Cisco Systems

Czas trwania

4 dni szkoleniowe

Koszt

4270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Autorskie połączenie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim praktycznych warsztatów.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje