Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Podstawy lokalnych sieci komputerowych LAN”

11 – 18 grudnia 2023

Szkolenie e-learningowe

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Podstawy lokalnych sieci komputerowych LAN, które odbędzie się na platformie e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności, w dniach 11 – 18 grudnia 2023.

Szczegółowy program szkolenia jak również zasady uczestnictwa w nim podane są na stronie: https://www.szkolenia.itl.waw.pl/szkolenia-techniczne/podstawy-lokalnych-sieci-komputerowych-lan/

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Ośrodka Szkolenia IŁ-PIB