Polityka prywatności

Ośrodek Szkolenia IŁ-PIB

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwiscu www.szkolenia.itl.waw.pl (w skrócie Serwisu) jest Instytut Łączności – Państwowy Insytut Badawczy. Za redakcję serwisu odpowiedzialny jest Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności (w skrócie Redakcja Serwisu).
 2. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 3. Każdego użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.szkolenia.itl.waw.pl/polityka_prywatnosci.html.
 4. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w tekst niniejszej Polityki Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników Serwisu.
 5. W przypadku braku akceptacji niniejszej Polityki Prywatności prosimy nie odwiedzać Serwisu oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Serwis.

Dane osobowe

 1. Podczas korzystania z Serwisu można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W niektórych przypadkach można zostać poproszonym o podanie pełnych danych osobowych.
 2. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu, czy świadczonej usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrybcja informacji o inicjatywach i publikacjach

 1. Subskrybcja informacji o inicjatywach (szkoleniach, kursach, konferencjach itp.) podejmowanych przez Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Subskrybentowi odpowienie informacje. Imię pozwala Redakcji Serwisu zwracać się do odbiorców informacji po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

 1. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się: informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu jak również innych serwisów, będących własnością Instytutu Łączności, informacje niekomercyjne i komercyjne związane z funkcjonowaniem Instytutu Łączności i jego Partnerów oraz innych podmiotów, zlecających wysłanie takich wiadomości.
 3. Podmioty zlecające niekomercyjne i komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwisu.
 4. Informacje nie związane z Serwisem, w tym zlecane przez podmioty zewnętrzne, są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Redakcja Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zawarte tu sądy, stwierdzenia, rady, wskazówki czy propozycje rozwiązań konkretnych problemów były rzetelne, wypowiadane w dobrej wierze i w poczuciu wierności rozeznawanej prawdzie. Jednakże z racji na ludzką omylność i ograniczoność poznania Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do popełniania błędów i formułowania stwierdzeń, które w ostatecznym rozrachunku mogą się okazać nieprawdziwe lub nieadekwatne do określonej sytuacji czy problemu.
 2. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany określonej opinii, stwierdzenia, czy sądu w duchu wierności coraz lepiej rozeznawanej prawdzie.
 3. Sugerowanych rozwiązań, porad i wskazówek nie należy stosować w sposób bezkrytyczny, ale poddawać je rzetelnej analizie, porównywać z własnym przypadkiem, konfrontować z innymi podobnymi i dopiero, gdy będą przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzać w życie.
 4. Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i wybory jakich dokonują użytkownicy Serwisu w swoim życiu. Nie ponosi również odpowiedzialności za skutki tych wyborów i decyzji.
 5. Redakcja Serwisu nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
 6. Mamy nadzieję, że informacje zawarte na stronach Serwisu Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności okażą się dla Państwa pożyteczne w życiu zawodowym i osobistym.

Z życzeniami pomyślności i sukcesów!

– Redakcja Serwisu Ośrodka Szkolenia IŁ-PIB