Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Prawne i praktyczne aspekty wdrażania RODO”

12 – 19 sierpnia 2024 r.

Szkolenie e-learningowe

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Prawne i praktyczne aspekty wdrażania RODO, które odbędzie się na platformie e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności, w dniach 12 – 19 sierpnia 2024 r.

Szczegółowy program szkolenia jak również zasady uczestnictwa w nim podane są na stronie: https://www.szkolenia.itl.waw.pl/szkolenia-biznesowe/prawne-i-praktyczne-aspekty-wdrazania-rodo/

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Ośrodka Szkolenia IŁ-PIB