Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania danych osobowych – Proces DPiA w teorii i praktyce”

Cel i adresaci szkolenia

W trakcie szkolenia dowiedziecie Państwo, jak prawidłowo zaplanować, zorganizować i przeprowadzić proces DPiA.

Istnieje 5 powodów, dla których przeprowadzenie procesu DPiA jest konieczne:

  1. Przeprowadzenie procesu DPiA jest obowiązkiem prawnym, w każdym przypadku, gdy planowane operacje przetwarzania danych osobowych, mogą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.
  2. Przeprowadzenie procesu DPiA pozwala na zrealizowanie zasady rozliczalności, która jest wprost określona w RODO.
  3. Przeprowadzenie procesu DPiA pozwala na wczesnym etapie, tj. przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych wykryć i zminimalizować wszystkie problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych, co jest korzystne zarówno dla pracowników jak i klientów firmy lub organizacji.
  4. Przeprowadzenie procesu DPiA pozwala zminimalizować ryzyko nałożenia kary finansowej w każdym przypadku, w którym istnieje obowiązek przeprowadzenia procesu DPiA.
  5. Przeprowadzenie procesu DPiA jest również korzystne dla podmiotu zobowiązanego z uwagi na możliwość zminimalizowania ryzyka nałożenia kary finansowej jak również z uwagi na budowanie zaufania klientów i pracowników do podmiotu zobowiązanego.

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne w organizacji.
 • osób odpowiedzialnych za complience w organizacji
 • osób kierujących działami prawnymi jak również ich pracowników
 • Inspektorów Ochrony Danych
 • osób odpowiedzialnych za identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem
 • osób zainteresowanych stosowaniem RODO w praktyce

Program

  1. Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania danych dla ochrony danych osobowych – wyjaśnienie procedury
  2. Omówienie przyczyny wprowadzenia procesu DPiA do RODO
  3. Skutki nieprzeprowadzenia procesu DPiA
  4. Wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu DPiA
  5. Wymagalność przeprowadzenia procesu DPiA
  6. Przygotowanie procesu DPiA
  7. Przeprowadzenie procesu DPiA
  8. Proces DPiA – Metodologia postępowania
  9. Zakończenie procesu DPiA
  10. Rola Prezesa UODO w procesie DPiA
  11. Kazusy

Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 1 dzień

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 1670 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych (45 min). Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, przeplatanych analizą kazusów oraz moderowaną dyskusją z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje