Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „RODO w telekomunikacji – ochrona danych osobowych w branży telekomunikacyjnej” które odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2018 r, w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie.

W ramach szkolenia omówione zostanie umiejscowienie RODO w ramach źródeł prawa dotyczących działalności telekomunikacyjnej, jak również relacja RODO do przyszłych regulacji w obszarze działalności telekomunikacyjnej. Omówione zostaną kompetencje nowego regulatora w zakresie ochrony danych osobowych i jego kompetencje nadzorcze nad przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Zaprezentowany będzie też przedmiotowy, podmiotowy jak również terytorialny zakres zastosowania RODO w działalności telekomunikacyjnej

Ponadto szeroko omówione zostaną kwestie wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych na podstawie RODO. Poruszona będzie też kwestia zależności pomiędzy ewaluacja, scoringiem a wymogami RODO. Omówione będą kwestie wykonywania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w świetle RODO, jak również kwestia uprawnień osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane. Dyskutowane będą zagadnienia związane z powierzaniem przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne jak również audytowaniem przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Szczegółowy program szkolenia oraz informacje na temat zasad uczestnictwa podane są na stronie: https://szkolenia.itl.waw.pl/oferta/szkolenia-techniczne/ochrona-danych-osobowych-w-telekomunikacji/ .
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do udziału!

Sylwester Laskowski