Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium:

Rynek komunikacji elektronicznej
w 2012 r.

Referat wygłosi: prof. dr inż. Andrzej Zieliński.

Streszczenie:

We wstępnej części prezentacji przedstawione zostaną, w oparciu o oficjalne dane GUS i UKE (oraz przewidywania własne), zasadnicze charakterystyki stanu rynku telekomunikacyjnego w 2011 i 2012 roku.

W głównej części omówione zostaną dwa kluczowe problemy warunkujące rozwój rynku komunikacji elektronicznej w kierunku osiągania celów wytyczonych w Europejskie Agendzie Cyfrowej, a mianowicie:

  • rozwój szerokopasmowej infrastruktury kraju
  • znaczenie infrastruktury dostępu mobilnego.

Krótko odniesiemy się także do procesu przełączenia cyfrowego telewizji naziemnej, jako czynnika możliwej rekonfiguracji w najbliższej przyszłości runku mediów elektronicznych.

Seminarium odbędzie się 12 grudnia o godz. 12.00 w sali 754 Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.