Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium: Architektura Platformy Zarządzania Wiedzą – Podstawy metodyczne i praktyczne rozwiązania..

Referat wygłosi: dr Witold Staniszkis.

 

Wykład przedstawia wyniki projektów badawczych prowadzonych przez firmę Rodan Systems S.A. w projektach ramowych Komisji Europejskiej (FP5, FP6) oraz doświadczenia prac rozwojowych i wdrożeniowych rodziny oprogramowania OfficeObjects®.

Prezentacja zrealizowanych rozwiązań a zakresie systemów informatycznych wspierających zarządzania wiedzą korporacyjną, zarówno w instytucjach badawczych jak i środowisku organizacji przemysłowych i administracyjnych, będzie poparta prezentacją platformy zarządzania wiedzą zrealizowaną dla 9 instytutów badawczych współpracujących w ramach Fundacji Technology Partners, której celem jest uruchomienie synergii wynikającej z interdyscyplinarnej współpracy pracowników badawczych oraz promowanie możliwości świadczenia usług badawczych w przemyśle.

W trakcie seminarium przewidzianego na 1.5 godziny zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

 •     Rola informatyki w zarządzaniu wiedzą

 

 

 •       Podstawy metodyczne

 

 

 •       Wymagania techniczne na platformę zarządzania wiedzą

 

 

 •       Zarys metodyki projektowania rozwiązań zarządzania wiedzą

 

 

 •       Architektura platformy zarządzania wiedzą FTP

 

 

 •       Repozytorium zasobów wiedzy

 

 

 •       Strukturalny model zasobów

 

 

 •       Mapy wiedzy

 

 

 •       Przykład modelu zasobów wiedzy instytucji naukowej

 

 

 •       Zarządzanie procesami badawczymi

 

 

 •       Zarządzanie projektami

 

 

 •       Obiegu dokumentacji naukowej

 

 

 •       Praca grupowa

 

 

 •       Publikacja zasobów wiedzy

 

 

 •       Portal Intranetowy

 

 

 •       Portal Internetowy

 

 

 •       Mapy wiedzy

 

 

Seminarium odbędzie się 6 czerwca o godz. 12.00 w sali 754 Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.