Szanowni Państwo,
W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium: Badania kompatybilności elektromagnetycznej w warunkach in situ.

Referat wygłosi: mgr inż. Marek Michalak i mgr inż. Marek Kałuski.

Streszczenie:

Z roku na rok wzrasta świadomość konieczności spełnienia przez urządzenia elektryczne i elektroniczne wymagań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Podobnie wzrasta świadomość w tym zakresie w coraz to nowych gałęziach gospodarki.

Jednak w przypadku wielu urządzeń nie jest możliwe wykonywanie badań EMC w warunkach laboratoryjnych. Dotyczy to zarówno dużych urządzeń, których transport do laboratorium i umieszczenie ich na typowych stanowiskach laboratoryjnych są niemożliwe, jak również dotyczy to urządzeń, które do prawidłowej pracy wymagają specjalnych warunków zasilania lub specjalnych urządzeń współpracujących.

W takich przypadkach niezbędne jest wykonywanie badań kompatybilności elektromagnetycznej tych urządzeń w warunkach in situ, czyli w warunkach zainstalowania lub u producenta.

Laboratorium Badań EMC Instytutu Łączności – PIB od kilku lat specjalizuje się w badaniach in situ kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu górniczego. Zapotrzebowanie na badania EMC sprzętu górniczego jest związane między innymi z coraz wyższymi standardami bezpieczeństwa nakładanymi na zakłady górnicze przez Wyższy Urząd Górniczy (prezes WUG jest zgodnie z ustawą o kompatybilności elektromagnetycznej organem właściwym w tym zakresie w odniesieniu do zakładów górniczych).

W ramach prezentacji przedstawione zostaną szczególne warunki badań in situ, specjalny sposób podejścia do tych badań i istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tego typu badań. Tematyka zostanie zilustrowana przykładami praktycznymi na podstawie bogatego doświadczenia zespołu badawczego Laboratorium.

Zaprezentowane zostaną również narzędzia wsparcia informatycznego przygotowane w środowisku LabView.

Seminarium odbędzie się 25 kwietnia o godz. 12.00 w sali 754 Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.