Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium: O rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2011 r. i perspektywach jej rozwoju.

Referat wygłosi: prof. dr inż. Andrzej Zieliński.

Streszczenie:

Prezentacja dotyczy rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2011 roku i obejmuje charakterystykę rynku telekomunikacyjnego i mediów elektronicznych.

Obejmuje ona opis rynku telefonii stacjonarnej ze wskazaniem na wyłaniającą się powoli tendencję zmniejszania się dynamiki spadku liczby abonentów usług telefonii stacjonarnej i być może osiągnięcia stanu stabilizacji tego rynku. Podkreślić należy, że nadal wartość tego rynku jest znaczna, albowiem stanowi 25% wartości całego rynku telekomunikacyjnego.

Rynek telekomunikacji komórkowej osiąga prawie pełne nasycenie, ponieważ ocenia się, że z telefonów komórkowych korzysta około 92% wszystkich obywateli kraju. Wartość tego rynku stanowi około 65% wartości całości usług telekomunikacyjnych, co oznacza, że usługi te stanowią obecnie najbardziej popularną część wszystkich usług telekomunikacyjnych. Prawdopodobnie w najbliższych dwóch latach rynek ten osiągnie stabilizację, a ewentualny wzrost rynku wystąpi w latach następnych po szerszym wdrożeniu nowych technologii 4G.

Najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku telekomunikacyjnego jest rynek Internetu, który obejmuje rozliczne rodzaje usług telekomunikacyjnych i medialnych. W Polsce jednak jego rozwój napotyka na trudne do pokonania bariery wzrostu infrastruktury szerokopasmowej, niezbędnej do rozwoju szerokiego wachlarza usług nowoczesnego Internetu, włącznie z usługami telewizyjnymi HD i ewentualnie 3D (telewizja IPTV).

Jednak jak na razie wartość tego rynku stanowi około 50% wartości rynku telefonii stacjonarnej i chociaż szybko rośnie to nie stanowi jeszcze decydującej części całości usług telekomunikacyjnych.

Ocenia się, że wartość ta osiągnie wybitne wskaźniki dopiero po pokonaniu istniejących barier w rozwoju stacjonarnej infrastruktury szerokopasmowej (światłowodowej). Co prawda rozwija się szybko infrastruktura mobilna i nie jest wykluczone, że po szerszym wdrożeniu technologii 4G (LTE) w sieciach komórkowych, nastąpi istotne przyspieszenie całości rozwoju Internetu szerokopasmowego.

Rozwój rynku mediów elektronicznych najsilniej uzależniony jest od przebiegu procesu przełączenia analogowo cyfrowego telewizji naziemnej. Na szczęście po kilku latach nieporadności naszych ciał regulacyjnych, a także sporów pomiędzy głównymi uczestnikami procesu regulacji tego rynku, a mianowicie UKE i KRRiT, proces tego przełączenia wszedł nareszcie na ścieżkę prawdopodobnie ustabilizowanego już rozwoju.

Powstała w ciągu ostatnich kilkunastu lat struktura rynku usług telewizyjnych, polegająca na dominacji telewizji płatnej (satelitarnej i kablowej) prawdopodobnie utrzyma się, jakkolwiek cyfryzacja bezpłatnej telewizji naziemnej może doprowadzić do pewnej niewielkiej korekty podziału tego rynku na korzyść telewizji bezpłatnej (już cyfrowej).

Wspólną cechą omawianego tu rynku komunikacji elektronicznej jest narastająca tendencja do fuzji, zakupów i przejęć firm operatorskich. Odnosi się to przede wszystkim do mniej lub bardziej ustabilizowanych sektorów tego rynku, takich jak telefonia stacjonarna, telekomunikacja komórkowa i media elektroniczne, zwłaszcza telewizyjne.

W tym względzie najważniejszym wydarzeniem był zakup największej firmy komórkowej Polkomtel przez holding Z. Solorza, któremu przyświeca idea budowy wielkiego koncernu telekomunikacyjno-medialnego w Polsce, promującego przede wszystkim rozwój mobilnego internetu szerokopasmowego. Wydarzenie to może mieć duży wpływ na przyszły rozwój całego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce.

Seminarium odbędzie się 21 marca o godz. 12.00 w sali 754 Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.