Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium:
Ocena stanu funkcjonalnego osób starszych i niepełnosprawnych – system EDFAS.

Referat wygłosi: dr inż. Janusz Granat i mgr Edward Klimasara.

Seminarium odbędzie się 7 marca o godz. 12.00
w sali 754 Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.

Streszczenie:
[unordered_list style=”arrow”]

 

  • Podczas seminarium zostanie przedstawiony międzynarodowy projekt EUREKA EDFAS „Functional state evaluation system with distributed intellect for elderly and disabled population”.

 

 

  • Omówione zostaną takie zagadnienia jak: cel projektu, zadania realizowane przez partnerów konsorcjum, zadania realizowane przez IŁ-PIB.

 

 

  • Przedstawiona zostanie architektura systemu z uwzględnieniem funkcji MPR (Mobile Personal Recorder), PDA (Personal Digital Assistant) i Centrum Monitorowania Medycznego (CMM).

 

 

  • Planuje się demonstrację prototypu systemu obejmującego zarówno sprzęt jak i oprogramowanie.

 

 

  • Dane o EKG, SPO2, impedancji klatki piersiowej i położeniu w przestrzeni 3D osoby monitorowanej są zbierane z czujników podłączonych do MPR-a a następnie za pośrednictwem łącza bezprzewodowego Bluetooth są transmitowane do telefonu komórkowego gdzie są analizowane na bieżąco.

 

 

  • Wynik analizy jest wyświetlany na ekranie telefonu.

 

 

  • Stany odbiegające od normy są sygnalizowane. Następnie dane pomiarowe są przekazywane do CMM za pomocą sieci Internet gdzie są przechowywane i analizowane off-line za pomocą bardziej zaawansowanych algorytmów niż w PDA.

 

 

  • CMM oprócz danych pomiarowych przechowuje wszelkie informacje o osobach monitorowanych, stosowanych lekach, lekarzach, urządzeniach MPR, PDA przypisanych do poszczególnych pacjentów.

 

 

  • Wystąpienie stanu alarmowego skutkuje uruchomieniem stosownej procedury ratowniczej.

 

[/unordered_list]