Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium:

Postępy w realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej w 2012 r.

Referat wygłosi: mgr inż. Roman Nierebiński.

Plan prezentacji:

 1. Bibliografia
 2. Europejska Agenda Cyfrowa – wprowadzenie
 3. Kluczowe cele wydajności i ich realizacja w latach 2009-2011
  • Internet szerokopasmowy
  • Jednolity rynek cyfrowy
  • Cyfrowe włączenie społeczne
  • Służby publiczne
  • Badania i innowacje
  • Gospodarka niskoemisyjna

   

 4. Podsumowanie
 5.  
  • Stopień realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej i prognozowane terminy ich spełnienia
  • Polska na tle Unii Europejskiej

Seminarium odbędzie się 21 listopada o godz. 12.00 w sali 754 Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności (przekaz z Gdańska).