Szanowni Państwo,

W imieniu dr. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na otwarte seminarium, pt.:
Prototyp sytemu perymetrycznej ochrony telekomunikacyjnej
struktury krytycznej – Projekt SPOT.

Referat wygłosi dr inż. Krzysztof Borzycki.

Streszczenie:

Sieci kablowe to infrastruktura telekomunikacyjna o krytycznym znaczeniu, narażona na uszkodzenia wskutek takich czynników, jak roboty budowlane i drogowe, osuwiska gruntu i szkody górnicze, kradzieże kabli, wandalizm i błędy podczas prac w sieci. Dla sprawnego utrzymania infrastruktury kablowej niezbędne są narzędzia do:

  • scentralizowanego nadzoru sieci,
  • wykrywania, lokalizacji i sygnalizacji uszkodzeń,
  • wspomagania prac serwisowych,
  • rejestracji, raportowania i analizy zdarzeń w sieci.

Narzędziem takim jest system monitoringu infrastruktury telekomunikacyjnej SPOT (SMOK-3), opracowany przez IŁ i Asseco Poland SA w ramach projektu rozwojowego „System perymetrycznej ochrony infrastruktury telekomunikacyjnej” (OR00012612) i obejmujący:

  • Głowice Pomiarowe,
  • Czujniki w obiektach,
  • Centrum Nadzoru z serwerem i Stacjami Nadzoru do prezentacji sieci, uszkodzeń i raportów.

Seminarium odbędzie się 3 kwietnia o godz. 13.30 w sali 754
Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.