Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium:
Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny.

Referat wygłosi: prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki.

 

Streszczenie:

Trzy powody, dla których rewolucja informacyjna wywołuje kryzys intelektualny. Tezy.

Powodów może być faktycznie więcej, ale wyróżnię trzy:

  1. Ogólne zagubienie w nowym świecie;
  2. Kryzys epistemologiczny;
  3. Nowe społeczeństwo spektaklu.

Ogólne zagubienie w nowym świecie dotyczy nie tylko przeciętnego człowieka, także fachowców. Najlepiej ilustruje je dziecięcy dowcip o dwóch kotkach, które idą przez pustynię, a jeden się skarży drugiemu: wiesz, nie ogarniam tej kuwety! Ekonomiści nie potrafią powiedzieć, jak zmodyfikować swoje klasyczne teorie, aby były one adekwatne do warunków po rewolucji informacyjnej (jak sobie poradzić z gospodarką wirtualną powodującą nowe kryzysy; jak przeciwdziałać oligopolowi w warunkach globalizacji, itp.). Socjologowie opowiadają o społeczeństwie sieciowym a nie dostrzegają, jak rozpada się klasyczna struktura społeczna (automatyzacja i robotyzacja niosą ze sobą w dłuższej perspektywie koniec pracy, co już dzisiaj powoduje napięcia społeczne i rozpad starej struktury). Informatycy myślą o nowych wersjach (trzeciej lub czwartej) Internetu, a nie dostrzegają, jak już obecne wersje dominują człowieka, jak staje się on uzależniony od rozwiązań sieciowych.

To ogólne zagubienie jest szczególnie widoczne w kryzysie epistemologicznym, który wyraża się rozpadem starej episteme epoki społeczeństwa przemysłowego. Nauki społeczne i humanistyczne uległy modzie relatywizmu i postmodernizmu, wierze w lokalność wszelkiej wiedzy i jej społeczną dyskursywną konstrukcję. Nauki ścisłe i przyrodnicze pozostają paradygmatyczne, stosują teorie wzorcowe jako punkt odniesienia, podstawę oceny prawdziwości nowych osiągnięć. W tych warunkach nauki techniczne wypracowały własną episteme, pragmatyczną i falsyfikacjonistyczną, potrzebując wiedzy możliwie obiektywnej a zdając sobie sprawę z nieosiągalności wiedzy w pełni obiektywnej. Jednakże w warunkach po rewolucji informacyjnej niezbędne jest ukształtowanie nowej, wspólnej episteme, pozwalającej na zrozumienie nowego świata.

Nie pomaga przy tym fakt, że świat po rewolucji informacyjnej kształtuje nowe społeczeństwo spektaklu: dzięki Internetowi oraz integrującej się z nim telewizji wszędzie na świecie można uczestniczyć w tym społeczeństwie, w którym dzięki dominacji reklamy propagowane są wzorce stylu życia najbogatszej części krajów rozwiniętych, co nieuchronnie wywołuje zawiść i oburzenie wśród uboższej części ludności krajów rozwijających się. Powstaje tu zagrożenie ładu światowego; nowe społeczeństwo spektaklu, rozwijające się według neoliberalnych zasad mediów krajów rozwiniętych, w połączeniu ze wzrastającym globalnym rozwarstwieniem gospodarczym i społecznym, będzie skutkować nastrojami terrorystycznymi i rewolucyjnymi. Powstaje tu bardzo trudne pytanie, jak temu przeciwdziałać?

Seminarium odbędzie się 6 listopada o godz. 10.00 w sali 754.