Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium:

System analiz infrastruktury telekomunikacyjnej jako narzędzia wspierania jej rozwoju.

Referat wygłosi: mgr inż. Jerzy Paczocha.

Plan prezentacji:

  1. Potrzeby wykonywania rozszerzonych analiz infrastruktury telekomunikacyjnej
  2. Koncepcja rozszerzenia Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, realizowanego w ramach projektu SIPS, o system analiz
  3. Korzyści dla odbiorców analiz:
    • Jednostek samorządu terytorialnego,
    • Przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
    • Społeczeństwa.
  4. Wykorzystanie dla wspomagania budowy infrastruktury telekomunikacyjnej ze środków UE

Seminarium odbędzie się 28 listopada o godz. 12.00 w sali 754 Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności