Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium:
System monitorowania infrastruktury telekomunikacyjnej – SMIT.

Referat wygłosi:  dr inż. Krzysztof Borzycki.

Streszczenie:

System Monitorowania Infrastruktury Telekomunikacyjnej (SMIT) został opracowany w latach 2012-2014 przez konsorcjum w składzie: Instytut Łączności i Asseco Poland SA, w ramach projektu rozwojowego Innotech InTech Nr 182588 finansowanego przez NCBiR. SMIT stanowi rozwinięcie wcześniejszych systemów SMOK-2U i SPOT, różniąc się od nich rozszerzonym zakresem funkcji, nowymi elementami sprzętowymi i udoskonalonym oprogramowaniem Centrum Nadzoru. Umożliwia nadzorowanie różnych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej:

 • kabli miedzianych,
 • kabli światłowodowych,
 • obiektów bezobsługowych: szaf ulicznych, studni kablowych, kontenerów z wyposażeniem, i in.,

zapewniając:

 • wykrywanie uszkodzeń kabli,
 • wykrywanie włamań i innych anomalii w obiektach,
 • prezentację elementów sieci i zdarzeń na mapie,
 • archiwizację zdarzeń w bazie danych,
 • tworzenie raportów z zestawieniem zdarzeń wybranych według kryteriów ustalonych przez operatora,
 • wspomaganie napraw i interwencji w razie włamań, prób kradzieży kabli, itp.

System składa się z następujących elementów:

 • Głowic pomiarowych (GP) rozmieszczonych w terenie, wykonujących cykliczne pomiary parametrów nadzorowanych kabli i odbierających dane z czujek,
 • Czujek przewodowych zdalnie zasilanych z GP, zbierających dane z czujników (otwarcia, temperatury, pożaru, …) zainstalowanych w nadzorowanym obiekcie,
 • Serwera Centrum Nadzoru, gromadzącego dane z GP połączonych przez sieć transmisji danych i przetwarzającego je,
 • Stacji Nadzoru – komputerów do prezentacji stanu nadzorowanej sieci i raportów oraz sterowania pracą SMIT przez operatora.

System jest skalowalny w szerokim zakresie i adaptowalny do ochrony infrastruktury technicznej różnego rodzaju przez dobór GP, czujników i modułów oprogramowania.

SMIT jest obecnie po próbnej eksploatacji w sieci Orange Polska w Lublinie i Brwinowie.

 

Seminarium odbędzie się 19 listopada o godz. 12.00 w sali Rady Naukowej IŁ-PIB.