Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium: Wnioski naukoznawcze z historii rozwoju technik informacyjnych.

Referat wygłosi:  prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki.

Streszczenie:

Przedstawiam tu wybrane wnioski naukoznawcze, zawarte w książce Technen – Elementy niedawnej historii technik informacyjnych i wnioski naukoznawcze (PAN-IŁ 2011), niedawno przetłumaczonej (z uzupełnieniami) na język angielski (Springer 2015).

Wnioski te zaczynam od podstawowych, dotyczących problemów: Czym jest technika? (filozofia techniki daje nieprecyzyjną odpowiedź na to pytanie); jakie są i skąd pochodzą opóźnienia w rozwoju techniki (w potocznym rozumieniu, droga ‘od pomysłu do przemysłu’ jest krótka); czym w technicznym i ewolucyjnym rozumieniu jest intuicja (filozofia traktuje zwykle intuicję jako władzę transcendentalną); jakie jest techniczne rozumienie obiektywności i prawdy.

Następnie przechodzę do wniosków zaawansowanych, które dotyczą znaczenia pojęć rozwiniętych dzięki rozwojowi technik informacyjnych. Dotyczy to znaczenia i rozumienia pojęcia sprzężenia zwrotnego; pojęcia sieci i relacji sieciowych, pojęcia złożoności informacyjnej i obliczeniowej i wynikających z nich wniosków o ograniczeniach poznawczych; pojęć chaosu deterministycznego i stochastycznego oraz porządku wyłaniającego się z chaosu; i innych (np. wyłonienia się software’u z hardware’u).

 

Seminarium odbędzie się 5 listopada o godz. 12.00 w sali 754.


Jest już dostępna prezentacja z tego seminarium. Kliknij tu, aby ją pobrać.