Szanowni Państwo,

W imieniu dr inż. Andrzeja Hildebrandta zapraszam na seminarium:

Wykorzystanie systemu PrOnto (w projekcie SYNAT) dla wspomagania procesów twórczych.

Referat wygłosi:
prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki.


Streszczenie:

Referat powstał w oparciu o materiały dwóch konferencji: krajowej konferencji projektu SYNAT w lipcu 2012 na Politechnice Warszawskiej oraz międzynarodowej konferencji Grupy Roboczej IFIP we wrześniu 2012 w Akwizgranie.

Po przeglądzie rezultatów dotyczących mikro-modeli procesów kreowania wiedzy, referat koncentruje się na procesie (kręgu) hermeneutycznym, czyli procesie poszukiwania i interpretacji interesującej literatury naukowej oraz wymiany wiedzy z rozróżnieniem aspektów semantycznych i hermeneutycznych. Do wspomagania takich procesów przystosowany jest system PrOnto, którego działanie będzie przypomniane. Przedyskutowane będą też możliwości wykorzystania systemu PrOnto do wspomagania pracy grupowej i grupowych procesów hermeneutycznych.

Seminarium odbędzie się 7 listopada o godz. 12.00 w sali 753 Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.