Sygnalizacja, zarządzanie, sieci Inteligentne IN, QoS

SIP, SS7, IN

Planowane realizacje

Szkolenia z zarządzania, sygnalizacji, sieci IN, QoS

W tym miejscu przedstawiamy listę szkoleń dotyczących zagadnień sygnalizacji w sieciach telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych, zarządzania tymi sieciami, kwestii związanych z sieciami inteligentnymi oraz kwestii jakości usług (QoS). Poszczególne zagadnienia omawiane są również w ramach innych programów szkoleniowych dostępnych w naszej ofercie, tu jednakże potraktowane są jako pierwszo-planowe, główne.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Czuj się też zaproszony do zaproponowania nam innych zagadnień, które chciałbyś, by były poruszone na szkoleniu, w którym chciałbyś uczestniczyć. Mogą one być rozwinięciem zaproponowanych tu zagadnień, lub dotyczyć zagadnień zupełnie innych. Zapraszamy!

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.