Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy GNSS i łączność satelitarna”

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników z dominującymi systemami nawigacyjnymi, systemami wspomagającymi nawigację oraz systemami łączności satelitarnej, z uwzględnieniem aspektów pomiarowych, wizualizacji wyników pomiarów oraz procedur realizacji tych systemów.

Program

  1. Wprowadzenie
  2. Geneza systemów satelitarnych
  3. Podstawy działania systemów satelitarnych
   • Zjawisko Dopplera
   • Propagacja fal radiowych
   • Częstotliwości, modulacje fal radiowych
   • Rodzaje orbit satelitarnych
   • Skale czasu, zegary satelitów
  4. Architektura systemów satelitarnych
  5. Określanie lokalizacji za pomocą nawigacyjnych systemów satelitarnych
   • Matematyczne podstawy wyznaczania pozycji i ocena jej dokładności
   • Czynniki wpływające na dokładność określania pozycji
  6. Satelitarne systemy nawigacyjne
   • GPS, DGPS
   • Galileo
   • Glonass
   • Beidou
  7. Satelitarne systemy wspomagające nawigację
   • WAAS
   • EGNOS
  8. Systemy łączności satelitarnej
   • Inmarsat
   • Iridium
   • Globalstar
   • VDE-Sat
  9. Wstępne założenia przeprowadzenia weryfikacji dostępności sygnału Galileo w Polsce
   • podstawowe założenia i metodologia badania
   • sposób prezentacji wyników badania
   • identyfikacja najważniejszych ryzyk mogących wpłynąć na jakość przeprowadzonych badań
  10. Warsztaty
   • Sonda do pomiarów zakłóceń interferencyjnych systemów GNSS w paśmie L1
   • Bilans satelitarnego łącza radiowego
   • Technika rozpraszania widma w łączności satelitarnej
   • Protokół NMEA – format danych GPS
   • Prezentacja narzędzi do wizualizacji danych nawigacyjnych
   • Procedura realizacji projektu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) na przykładzie projektu SAT-AIS-PL

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje